Dr. Barış Gökçe

Dr. Barış Gökçe

Cuma, 23 Mart 2012 07:38

Linkbutton Standart Kontroller

Adından anlaşılacağı gibi LinkButton, neredeyse Button ile aynıdır. Tek farkı üzerinde link verilebilmesidir. Click özelliğine kodumuza yazarak yönlendirme yapabiliriz.

 

  1. Properties penceresinden postbackurl tıklanarak istenilen sayfa seçilir.
  2. Linkbuttonun üzerine çift tıklanarak butonun olayına aşağıdaki gibi kod yazılarak yönlendirme yapılır.

protected void lnkBtnHaftalikAjanda_Click(object sender, EventArgs e)
{
Response.Redirect("Default2.aspx");
}

Cuma, 23 Mart 2012 07:36

İmage Button Standart Kontroller

Link Button ile arasında tek fark, Image Button’da Link yerine Resim olmasıdır. Oldukça kullanışlı bir kontroldür. Resim seçebilmek için Properties penceresinden ImageURL özelliğini kullanmanız gerekiyor.

 

 

Cuma, 23 Mart 2012 07:35

Textbox Standart Kontroller

Genellikle kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır. İnternet sitelerinde üye girişi için kullanılan ey yaygın kontroldür.

Her kontrolde olduğu gibi Textbox kontrolünde de özellikler vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir;

Text: Kontrolümüzün içerisine varsayılan bir değer atamak için kullanılır.

TextMode: Bu özellik ise Kontrolümüzün hangi tipte olacağı belirtmektedir. Bu özelliğimiz üç adet tipi öngörmektedir (SingleLine, MultiLine ve Password). Bu tiplere ileriki konularımızda değineceğiz.

MaxLength: Kontrolümüze maksimum girilecek karakter sayısını belirlemektedir.

Enable: Kontrolümüzün kilitlenmesini sağlayan özelliktir. Değeri False olduğunda Bilgi girişi yapılamaz.

Basit bir uygulama yapalım; Bir web uygulaması oluşturalım ve sayfamızın içerisine bir adet Textbox bir adet Literal ve bir adet de Button ekleyelim.Button’a tıkladığımızda Literal kontrolümüze Textbox’ın text özelliğini aktaralım.

Button’umuza çift tıklayalım ve button1_click içerisine kodlarımızı aşağıdaki gibi yazalım.

 

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Literal1.Text = TextBox1.Text;
}

 

Üstteki grafikte görmüş olduğunuz gibi Literal kontrolümüze Textbox’ımızın text’ini aktarıyoruz.Uygulamamızı Build edip çalıştıralım.

Cuma, 23 Mart 2012 07:33

Literal Standart Kontroller

Label’den tek farkı, daha uzun veriler gösterebilir ve performansı Label’e göre daha yüksektir.

Kullanımı Label ile aynıdır, Properties içerisinde pek fazla özelliği bulunmamaktadır. Özellikleri aşağıdaki gibidir;

 Visible: Kontrolümüzün Gizlenmesini sağlar. Gizli olabilmesi için False değerini alması gerekir.

 Text: Kontrolümüze varsayılan bir değer atamak için kullanılır. Kullanıcıya yansıyan yazı burada belirlenir.

Cuma, 23 Mart 2012 07:31

Label Standart Kontroller

Kullanıcılara mesaj iletmek için kullanılan oldukça kullanışlı bir kontroldür.

Özellikleri ise;

1)Font: Kontrolümüzün Font ayarlarını düzenlememizi sağlamaktadır.

2)ForeColor: Kontrolümüzün Yazı rengini ayarlamamızı sağlar.

3)Visible: Kontrolümüzün Gizlenmesini sağlar. Gizli olabilmesi için False değerini alması gerekir.

4)BackColor: Kontrolümüzün Arka plan rengini belirler. Hexedecimal Renk kodlarının dışında rengin İngilizce karşılığı da yazılabilir (örn: Red)

5)CssClass: Oluşturmuş olduğumuz stil sayfalarımızdaki Class’ları kontrolümüz ile ilişkilendirebiliriz.

6)Text: Kontrolümüze varsayılan bir değer atamak için kullanılır. Kullanıcıya yansıyan yazı burada belirlenir.ASP .Net uygulaması oluşturmak için File – New – Web Site’yi tıkladığımızda karşımıza bir pencere açılır.

 

Bu pencereyi incelersek;

Installed Templates : Bir web uygulaması oluşturmak için kullanacağımız programlama dillerini göstermektedir. Burada iki dil gözükmektedir.

  • Visual C#
  • Visual Basic

Bizim burada kullanacağımız dil C# programlama dilidir.

Web Location: Web uygulama dosyalarını yerel bilgisayarda çalıştırabileceğiniz gibi direk FTP’ye de atabilirsiniz. 

 Yanda bulunan comboboxdan ise hangi framework sürümünde çalışmak istiyorsanız seçebilirsiniz.

Ortadaki kısımdan ASP .Net Web Site seçili duruma getirerek OK tuşuyla Web uygulaması oluşturulur.

Bunun sonucunda ilgili dizine gittiğinizde aşağıdaki şekilde bir yapı oluştuğunu görebilirsiniz.

 

 

Proje açtığımızda ise sağ tarafta Solution Explorer penceresi, hemen altında Properties penceresi, sol tarafta ise fare ile üzerine gidildiğinde Toolbox pencereleri bulunmaktadır.

Tasarım kısmının altında Design, Split ve Source seçenekleri ile dosyamızı sadece kod, sadece tasarım ve hem kod hem tasarım kısmında aynı anda görebiliriz.

Split seçeneği Visual Studio 2005 ve daha önceki sürümlerde bulunmamaktadır.
Arka planda Kod İçeren Sayfalar (Code-Behind Pages)

Web sayfası görselliğini oluşturan html kodları ile programlama kodları farklı sayfalarda tutulur.
Hata Ayıklamayı Başlat (Start Debugging)

Hazırlamış olduğumuz sayfayı test etmek ve çalıştırmak için «Debug» menüsünden «Start Debugging» seçilir ve ilk çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran karşımıza gelir.

 


Hata Ayıklama Aktif Değil (Debugging Not Enabled)

Yazmış olduğumuz kodların adım adım incelenmesi ve hata ayıklama işleminin yapılabilmesi için «Modify the Web.Config file to enable debugging» seçeneği işaretlenmeli ve OK denilmelidir.

Diğer seçenek ile çalıştırılırsa hata ayıklama işlemi yapılamaz.

 

  

  

{jcomments on}

Solution Explorerdaki sayfa üzerinde sağ tıkladığımızsa aşağıdaki resimde görülen menü karşımıza gelir burada, sayfayı kod ve tasarım görünümünde görüntüleyebiliriz, sayfayı hata ayıklama modu (debug) olmadan çalıştırabiliriz. Bunun için «View in Browser»‘ı tıklarız. Set as Star Page ile projeminin başlangıç sayfasını seçeriz. Exclude from project ile sayfayı projeden çıkartırız.
Cuma, 23 Mart 2012 07:15

Ispostback Asp.Net

Ispostback değeri "0" yani "false" ise , oluşturulan sayfa kullanıcı tarafından ilk defa çalıştırılmış demektir. IsPostBack "1" yani "true" ise , kullanıcı sayfa içerisinde bazı tıklama işlemleri gerçekleştirilmiş demektir.Eğer bir sayfada birşeyi yalnızca 1 kere çalıştırmak istiyorsanık, ilgili kodu " if( !isPostBack) { } " ile köşeli parantezler arasına yazılması gerekir. Bu şekilde sayfada yapılan diğer olaylarda mevcut kod yalnızca 1 kere çalıştırılmış olur.

 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
Label1.Text = "Sayfa tekrar yüklendi";
if (!IsPostBack)//Sayfa ilk kez yüklendiğinde buraya girer. bir buton ya da başka bir olay ile sayfa ikinci kez yüklendiğinde burayı atlar.
{
Label1.Text = "Sayfa ilk defa çalıştırıldı";
}
}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
ltrSehir.Text = DropDownList1.SelectedItem.Text;
}
protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
ltrSehir.Text = DropDownList1.SelectedItem.Text;
}

 

 

Cuma, 23 Mart 2012 07:11

Web.Config Dosyası

Web.config dosyası web sitemiz için gereken konfigürasyon dosyasıdır. Projemizin ortak kullanılan ayarları burada tutulur. Projemizde kullanılan dll dosyalarının referans bilgileri buraya eklenir. Ayrıca veri tabanı bağlantı bilgileri, kullanıcıların yetki tanımlamaları bu dosya üzerinden yapılabilir. Microsoft Framework ile gelen Machine.config dosyasından yapılandırmayı kalıtımla alır. içeriği tamamen xml olarak oluşturulur.

Machine.config dosyası sadece ASP.NET uygulamaları için değil; tüm makina için gerekli yapılandırma ayarlarını içerir. Bu yüzden yapılandırmaları Machine.config de değil Web.config’de yapmak en mantıklısıdır. Web.Config dosyasını kullanarak tüm uygulamamıza tek bir dosyadan ulaşıp uygulamamızın yapılandırmasını tamamen tekelimize alıp en üst düzeyde performans sağlayabiliriz. Örneğin; uygulamamızın farklı yerlerinde farklı Web.config dosyaları kullanarak farklı düzeyde güvenlik, hata yönetimi, derleme durumu, oturum yönetimi, şifreleme ve bir çok farklı yapılandırmaları kullanabiliriz. Bu da bize hatırı sayılır bir esneklik kazandıracaktır.

Cuma, 23 Mart 2012 07:05

ASP .NET GENEL TANIMLAR

.NET NEDİR?">

.Net Microsoft firmasının bize sunduğu, içinde binlerce  hazır sınıflar, objeler, metotlar bulunan büyük bir kütüphanedir. Bizler de programlama yaparken, bazı işleri saatlerce kod yazarak yapmak yerine, kütüphanelerdeki kodları kullanarak, daha kısa sürede yapabiliriz.

Olayı şöyle düşünebiliriz. Birisi  size bir matematik işlemini yapacak kodu hazır olarak veriyor. Sizde program yazarken o kodu kullanarak sadece kaçla kaçı toplaması gerektiğini söylüyorsunuz.

 

.NET FRAMEWORK NEDİR?

Microsoft.NET Framework ise .NET platformunun altyapısıdır. Yani Web uygulamaları ve Web servisleri geliştirme, dağıtma, çalıştırma işlemleri için bu altyapıya ihtiyacınız vardır.

 .NET Framework bir çok işlemi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için geliştirilmiştir. İçerisinde çok geniş bir obje kütüphanesi mevcuttur. Bunlar web uygulamaları geliştirmede faydalı olacağı düşünülmüş her türlü paketi içerirler.

.NET Framework’ün 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0 sürümleri mevcuttur. Bunların herbiri bir önceki sürümün tamamlayıcısıdır. Kodlar bu platformlara göre yazılır. Kodlarda kullanılan nesnelerin özellikleri kütüphane olarak burada saklanır.

Bilgisayarınızda hangi Framework’lerin yüklü olduğunu;

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework

klasörünün altında görebiliriz. Bütün kütüphaneler bu klasörlerdeki dll uzantılı dosyaların içerisinde saklıdır.


 

.MİCROSOFT  VISUAL STUDIO NEDİR?

.NET Framework kullanarak program yazabilmemizi ve Asp .Net web siteleri oluşturmamızı sağlayan editöre verilen isimdir.

 

C#  NEDİR? 

C#, Microsoft’un geliştirmiş olduğu nesne yönelimli bir programlama dilidir. Birçok alanda C, C++ ve JAVA’yı kendisine örnek alır.

 

ASP .NET NEDİR?

Bu kavram bildiğiniz ASP ile alakası yoktur. Bu Microsoft'un .NET teknolojilerini isimlendirirken web tarafına verdiği isimdir. Yani siz .NET FRAMEWORK kullanarak , bildiğiniz herhangi bir .NET programlama diliyle web sitesi yaparsanız bu platform ve türe ASP .NET diyoruz. İster C# ister vb.net kullanmış olun farketmez, hangi programlama diliyle yazıldığına bakılmaksızın, asp.net kullanarak aspx uzantılı sayfalar hazırlayabilirsiniz.

Cuma, 23 Mart 2012 07:03

ASP .NET TEMELLERİ

ASP .NET ile uygulama geliştirmeye geçmeden önce bazı temel kavramlarla tanışmalıyız. Öncelikle web ortamında olayların nasıl yürüdüğünü, ASP .NET’in buradaki konumunu, çalışma mantığını, yeniliklerini, ASP ile olan benzerliklerini ve farklılıklarını anlatmakta fayda var.