if - else (Eğer - Değilse)

If (Eğer) Kosul İfade Yapısı

Sorgulama yapısı, mantıksal olarak;

-Esit mi? Esit değil mi?

-Büyük mü? Büyük Esit mi?

-Küçük mü? Küçük Esit mi?

Sorgulamalarının sonucuna göre islem yapılır. Sonuç olarak iki değer ortaya çıkar bu sonuç ya doğrudur olur yada yanlıstır.

Eğer Sonuç doğru ise if sorgusunun içine girer ve küme parantezi içindeki komutu yerine getirir, eğer değilse bu komut satırını atlar yani uygulamadan devam eder.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
int sayi1 = 4;
int sayi2 = 5;
if (sayi1 == sayi2)
{
MessageBox.Show("Sayı1 ile Sayı2 Bir birine Esit");
}
}

Else (Değilse)

Yapılan sorgulama sonucunda eğer değer doğru değilse o zaman else komutu ile yanlıs olan sonuç için komutlar yerine getirilir. 

 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
int 
sayi1 = 4;
int sayi2 = 5;
if (sayi1 == sayi2) // Eğer bu iki sayı bir birine esitse

{

MessageBox.Show("Sayı1 ile Sayı2 Bir birine Esit");

}

else // Değilse

{

MessageBox.Show("Sayı1 ile Sayı2 Bir birine Esit Değil");

 }
}

if – else if – else

-Bu sorgulama tipinde eğer sorgusu sonucunda doğru değer elde edilememisse ardısık olarak eğerli olarak sorgulama isleminde kullanılır.

-Son olarak da else ifadesi ile yanlıs sonuç için bir komut yazılır.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
int sayi1 = 4;
int sayi2 = 5;
int sayi3 = 9;
if (sayi1 == sayi2)
{
MessageBox.Show("Sayı1 ile Sayı2 Bir birine Esit");
}
else if(sayi1+sayi2 == sayi3)
{
MessageBox.Show("Sayı1 ile Sayı2 toplamı sayı3 e Esit");
}
else
{
MessageBox.Show(“Hiç Esitlik Yok");
}
}

 

 İç-İçe if-else yapısı

-Her programlama dilinde olduğu gibi C#  programlama dilinde de if-else yapısı iç içe kullanılabilir. Burada eğer karsılastırma doğru ise içe girer ve tekrar karsılastırma ile karsılasır. Eğer o da doğru ise tekrar içe girer değilse else yapısına girer yada bir üst elseif yada else yapısına çıkar.

-Asağıdaki örnekte bunu çok rahat bir sekilde görebiliriz.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
int nem = 40;
int sicaklik = 35;
int ruzgar = 10;
if (nem < 20)
{
   if (sicaklik <= 10)
{
    MessageBox.Show("Soğuk ve kuru bir gün");
    if (ruzgar < 10)
{
    MessageBox.Show("Aynı zamanda rüzgarsız bir gün");
}
}
   else
{
   MessageBox.Show("Sıcaklık normal ama kuru bir gün");
}
}
    else if (nem < 60)
{
    if (sicaklik <= 10)
{
    MessageBox.Show("soguk ve orta nemli bir gün.");
}
   else
   MessageBox.Show("Sıcaklık ve nem normal.");
}

switch – case

Switch deyimi genellikle kompleks if-else bloklarının yerine tercih edilir. Switch deyimi ile yapılabilen bütün kontroller if deyimi ile de  yapılabilir. Ancak bazı durumlarda switch deyimi daha sade bir yapıda görünür.

 switch yapısında break, case, switch ve goto anahtar sözcükleri kullanılır.

Dikkat edilecek kurallar;

-switch kelimesi, yapının baslangıcını belirler.

-switch bölümünden sonra bir değisken yazılmalıdır.

-Değiskenin tipi string veya nümerik olabilir.

-case bölümünde, sabit değerler olmalıdır. Burada ifade bulunmaz.

-case bölümleri break ifadesi ile bitirilmelidir.

-case'den sonra { } isaretlerine gerek yoktur.

 Yazım Kuralı
switch (sınama değeri )
{
case değer1 :
yapılacak islemler ;
break;
case değer2 :
yapılacak islemler ;
break;
case değer3 :
yapılacak islemler ;
break;
default :
yapılacak islemler ;
break;
}

switch case

 

Switch – Case Hakkında Notlar

-switch parantezleri içinde double,decimal tipinde değisken kullanılmaz.

-case etiketinden sonra istenen sayıda deyim satırı bulunabilir.

-Her zaman default: bölümünü kullanmanız program yazarken hataları bulabilmenizi sağlar.

-En çok rastlanan hata break; deyiminin unutulmasıdır. Switch yapısı kurulduktan sonra break'lerin doğru yerlerde olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Döngüler

Döngüler bir program içerisinde belirli isleri defalarca yapmamızı sağlayan komut bloklarıdır. Sonsuz döngüler yapılabildiği gibi belirli kriter değerine ulastığında biten döngüler de yapılabilir.

C# Dilinde 4 tip döngü vardır.

1.For döngüleri
2.While Döngüleri
3.Do While Döngüleri
4.Foreach Döngüleri

For Döngüsü

for (int i = 1; i < 300; i++)
{
i++
}

  • for döngüsünde parantez içindeki deyimler bos bırakılabilir. Ama noktalı virgüllerin tutulması gereklidir.

  •  birinci ve üçüncü deyimin yazılmaması for döngüsünün while döngüsü olarak kullanılmasını sağlar.

  • İkinci deyim yazılmadan, döngünün ne zaman biteceği belli olmaz. Böyle durumlarda, break komutuyla döngünün dısına çıkılır.

for ve while döngüleri, mantıksal ifadenin en basta sınandığı yapılardır. Mantıksal ifade doğruysa, döngüye girilir doğru değilse döngüden çıkılır.

while döngüsü ile do-while döngüsü arasındaki tek fark kosulun sınandığı yerdir. do-while döngüsünde kosul  sınaması bloğunun en sonunda yapılır. Bu yüzden kosul herne olursa olsun kod bloğunu en az bir kez isletilir ve kosul sınamasına gelir. 

foreach

int[] sdizi = new int[] { 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 };
foreach (int i in sdizi)
{
lblSonuc.Text += i.ToString();
}

private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{
lblSonuc.Text = "";
int sayac = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);
int toplam = 0;
int[] dizi = new int[sayac];
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{ dizi[i] = i; }
foreach (int x in dizi)
{
lblSonuc.Text = lblSonuc.Text + Convert.ToString(x) + " ";
toplam = toplam + x;
}
lbltoplam.Text = "Toplam: " + toplam.ToString();
}

Döngüden Çıkıs

-break ifadesi ile döngü yapısından çıkıs için  kullanılır. Eğer iç içe döngü varsa break içteki döngüden bir üstteki döngüye çıkıs için kullanılır

-continue, bulunulan yerden döngünün sonuna gitmek için kullanılır.

-Her iki ifade de , algoritmaların uygulanmasında çok sık kullanılan ifadelerdir.

Break ifadesi ile döngüden çıkıs

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
int x = 0;
for (; ; )
{ /* sonsuz döngü */
if (x == 5)
{
break;
}
MessageBox.Show(x.ToString());
x++;
}
}
Yukarıdaki programda, bir sonsuz döngü vardır ancak bu sonsuz döngü x'in değeri 5 olduğunda döngü kesilir ve çıkılır..

continue: döngüye devam

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
int x;
for( x = 0; x <= 8 ; x++) {
if (x == 4)
{
continue;
}
MessageBox.Show("X = " + x.ToString());
}
}

Yukarıdaki programda, 4 dısında 0'dan 8‘e kadar olan bütün sayılar sıra ile mesaj kutusunda gösterilir.

continue: Örnek 2

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
int x;
for( x = 0; x <= 8 ; x++) {
if (x != 4)
{
MessageBox.Show("X = " + x.ToString());
}
}
}

Yukarıdaki programda, 4 dısında 0'dan 8‘e kadar olan bütün sayılar sıra ile mesaj kutusunda gösterilir.

Örnek: İç İçe For Döngüleri
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
int x;
for( x = 10; x <= 20 ; x++)
{
for (int y = 2; y < x; y++)
{
int bolum = x / y;
if (bolum * y == x)
{
MessageBox.Show(y.ToString() + " " + x.ToString()+" in bölenidir ");
}
}
}
}

 

SIKÇA YAPILAN HATALAR

if’in bulunduğu satır sonuna noktalı virgül konulması

if bloğunun sonunu belirleyen küme parantezinden sonra noktalı virgül konulması

İf bloğunun sonunda küme parantezinin kapatılmaması

Çok ifadeli if bloğunda küme parantezlerinin kullanılmaması

else kelimesinden sonra noktalı virgül konulması

çok ifadeli if/else bloklarında küme parantezlerinin unutulması

iç içe if else yapısındaki else if kelimelerinin bitişik yazılması

Cuma, 23 Mart 2012 08:32

C# Dersine Giriş

C# NEDİR? C#'a GİRİŞ

 C# programlama dili, Windows işletim sistemi üzerinde .Net platformunda en çok tercih edilen dillerden biridir.  C# programlama dili C++ dilinin kompleks özelliklerini ve Visual Basic dilinin görsel yeteneklerinide alarak yeni bir dil olarak karşımıza çıkmıştır. C dilin bilen bir kişi çok rahat bir şekilde bu programlama dilini kullanabilir. Bu dersimizde sizlere C# 2005-2008-2010 versiyonlarına uyumlu komutlarını ve uygulamalarını anlatacağız. İlk olarak ücretsiz olarak Microsoft Visual Studio 2010 Professional Trial versiyonunu yükleyebilirsiniz. 

Microsoft Visual C# 2005 uygulamasının başlatılması için ;

 Programs | Microsoft Visual C# 2005 Express Edition   seçin.

Microsoft Visual C# 2005 uygulamasının başlatılması

Yeni bir porje oluşturmak için

File Menüsü | New Project menüsünü tıklayın. En son çalıştığınız projelerimizi File | Recent Projects menüsünden açabilirizVisual C# 2005 açılış ekranı

 

Karşımıza gelen ekranda "Windows Application" seçeneğini seçip "Name" kısmına projeye vereceğimiz adı, Location kutusu ise ismini belirlediğiniz projenin saklanacağı klasörün yerinin yazılacağı yerdir.  Bu değerleri yazdıktan sonra "OK" tuşuna basarak ilk uygulamamızı başlatabiliriz.

 C# Program Proje Türü

Visual Studio .Net üzerinde ilk C# uygulama programımız oluşmuş oldu. Projemizde ilk olarak Form1.cs[Design] formu karşımıza gelmektedir.

Form Ekranı, tasarım ekranıdır. "Toolbox" penceresinden sürükleyerek formun üzerine bırakabilir.

Form Ekranı üzerinde View Code ;sağ tıklama ile kod ekranına geçiş sağlanmaktadır.

Solution Explorer: Uygulama dosyalarinin yer aldigi sekmedir.

Toolbox: windows uygulamalari için kullanilabilecek kontroller yer alir. (View sekmesinde bulunur)

Properties: Formu üzerinde herhangi bir kontrolü seçmemiz durumunda aktifleşir. İstediğimiz özelliğe istediğimiz değeri atayabiliriz. Örnegin; Button’un özellikleri , Üstünde yazan yazi(text), rengi, fontu, arka plan rengi, boyutu…
 

C# da ilk proje

 "Toolbox" penceresinden sürükleyerek formumuzun üzerine yerleştirdiğimiz kontrollerin üzerine mouse ile çift tıkarsak bizi kod yazabileceğimiz Form1.cs ekranına götürecektir. Tasarımda yapılan bütün değişiklikler otomatik olarak kodlara yansıayacaktır.

Buradaki "using" ile başlayan ifadeler .Net platformu içerisinde kullanacağımız çeşitli kütüphanelerdir. Bu kütüphanelerin amacı  programcıların işlerini kolaylaştırmak üzere geliştirilmiş sınıflar topluluğudur.

C# kod ekranı

 Namespace ad alanıdır.

c# namespace ad alanı

 

Kodlar küme parantezleri parantezleri arasına yazılır. Her parantez mutlaka bir kapanış olmalıdır.

c# parantezler

 

Bu kısım Windows Form sınıfıdır.

 

Form1.cs[Design] formuna mouse ile iki defa tıkladığımızda Form1 yüklendiği anda çalışacak kodların yazılacağı private void Form1_Load metodu karşımıza gelecektir.  

 

Şimdi sıra ilk kodumuzu yazmaya geldi. Kod yazarken öncelikle dikkat etmemiz gereken noktalardan biri ,C#’da küçük-büyük harf ayrımıdır. Yani “System” yazacağınız yere “system” yazarsak hata verir. Bir de program komutlarını içeren her satırdan sonra ";" işareti bulunur. Bu satırın bittiği anlamını taşır ve kullanılması zorunludur.

Aşağıdaki ekranda MessageBox.Show ekrana mesaj kutusu göndermektedir. "//" ifadesi ile başlayan satır açıklama satırıdır derleyeci bu satırdaki bilgileri kod olarak görmez. Ekrana messagebox kutusunda mesaj göstermek için aşağıdaki kodlar formload olayının içerisine yazılır.

 

Bu kodları yazdıktan sonra programı derlemek için Build menüsünde Build Solution'u tıklayın. Yada F6 kısayol tuşunu kullanabilirsiniz.

 

Programımızın çıktısı aşağıdaki gibidir.

 

Çarşamba, 21 Mart 2012 21:38

C# Çoklu Formlar

Aşağıda yer alan görsel eğitim videosunda C# Çoklu Formlar dersi anlatılmıştır.

c sharp çoklu formlar  dersinin anlatılmış olduğu bu görsel ders videosunu bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.Ayrıca anlatılan bu konunun örnek uygulamasını da bilgisayarınıza İndir bağlantısına tıklayarak indirebilirsiniz.

 

Çarşamba, 21 Mart 2012 20:48

C# Tür Dönüşümleri

Aşağıda yer alan görsel eğitim videosunda C# Tür Dönüşümleri dersi anlatılmıştır.Bu videonun dökümanını bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.

c sharp tür dönüşümleri dersinin anlatılmış olduğu bu görsel ders videosunu bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.Ayrıca anlatılan bu konunun örnek uygulamasını da bilgisayarınıza İndir bağlantısına tıklayarak indirebilirsiniz.

 

 

Çarşamba, 21 Mart 2012 20:48

C# Metotlar

Aşağıda yer alan görsel eğitim videosunda C# Metotlar dersi anlatılmıştır.Bu videonun dökümanını bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.

c sharp metotlar dersinin anlatılmış olduğu bu görsel ders videosunu bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.Ayrıca anlatılan bu konunun örnek uygulamasını da bilgisayarınıza İndir bağlantısına tıklayarak indirebilirsiniz.

 

 

Çarşamba, 21 Mart 2012 20:48

C# ListBox-ComboBox

Aşağıda yer alan görsel eğitim videosunda C# ListBox-ComboBox dersi anlatılmıştır.Bu videonun dökümanını bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.

c sharp listBox-combobox dersinin anlatılmış olduğu bu görsel ders videosunu bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.Ayrıca anlatılan bu konunun örnek uygulamasını da bilgisayarınıza İndir bağlantısına tıklayarak indirebilirsiniz.

 

 

Çarşamba, 21 Mart 2012 20:48

C# RadioButton-CheckBox

Aşağıda yer alan görsel eğitim videosunda C# radiobutton-checkbox dersi anlatılmıştır.Bu videonun dökümanını bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.

c sharp radiobutton-checkbox dersinin anlatılmış olduğu bu görsel ders videosunu bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.Ayrıca anlatılan bu konunun örnek uygulamasını da bilgisayarınıza İndir bağlantısına tıklayarak indirebilirsiniz.

 

Çarşamba, 21 Mart 2012 20:48

C# Datetimerpicker-Timer

Aşağıda yer alan görsel eğitim videosunda C# Datetimerpicker-Timer dersi anlatılmıştır.Bu videonun dökümanını bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.

c sharp Datetimerpicker-Timer dersinin anlatılmış olduğu bu görsel ders videosunu bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.Ayrıca anlatılan bu konunun örnek uygulamasını da bilgisayarınıza İndir bağlantısına tıklayarak indirebilirsiniz.

 

 

Çarşamba, 21 Mart 2012 20:48

C# Matematiksel İşlemler

Aşağıda yer alan görsel eğitim videosunda C# Matematiksel İşlemler dersi anlatılmıştır.Bu videonun dökümanını bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.

c sharp matematiksel işlemler  dersinin anlatılmış olduğu bu görsel ders videosunu bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.Ayrıca anlatılan bu konunun örnek uygulamasını da bilgisayarınıza İndir bağlantısına tıklayarak indirebilirsiniz.

 

Çarşamba, 21 Mart 2012 20:48

C# Diziler Array List

Aşağıda yer alan görsel eğitim videosunda C# diziler array list dersi anlatılmıştır.Bu videonun dökümanını bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.

c sharp diziler array list dersinin anlatılmış olduğu bu görsel ders videosunu bilgisayarınıza indirmek için İndir bağlantısına tıklayınız.Ayrıca anlatılan bu konunun örnek uygulamasını da bilgisayarınıza İndir bağlantısına tıklayarak indirebilirsiniz.

 

 

Sayfa 1 / 3