GENEL DERSLER

GENEL DERSLER (4)

MIT Medya Laboratuvarında geliştirilen Scratch Logo programlama dilinin en gelişmiş
örneklerinden birisidir. Scratch bir grafik programlama dilidir. Okuma yazma bilen ya da
yeni öğrenmeye başlayan her çocuk Scratch'i kolaylıkla öğrenebilir.

Cuma, 11 Ocak 2013 22:44

Malzeme Bilgisi

Yazan

Malzeme bilimi nedir?

Malzeme bilimi; malzemelerin yapı ve özellikleri arasında var olan ilişkileri araştıran bir ilim dalıdır. 

Malzeme nedir?

Mühendisin, tasarlamış olduğu yapıyı gerçekleştirebilmek için kullandığı maddelere malzeme denir.

Malzemeden hangi özellikleri bekleriz?

 

•Gerilimlere karşı dayanıklı olması,
•Aşındırıcı etkilere karşı dayanıklı olması,
•Yüksek sıcaklığa dayanıklı olması,
•Elektrik ve ısı iletkenliğinin iyi olması, bazı durumlarda kötü olması,
•Üretilebilir ve şekillendirilebilir olması, 
 
Cuma, 11 Ocak 2013 21:44

TASARIMDA MALZEME SEÇİMİ

Yazan

Tasarımda önemli kriterler;

ØMalzeme Seçimi
Øİmalata ait hususlar
ØTasarım kriterleri

Malzeme seçiminde amaç;

Çalışma ve yükleme şartlarına uygun ve ekonomik bir malzeme seçimi yapma ve bir sistemde kullanılacak parçaların malzeme seçimini etkileyen değişkenleri tanımlayabilme.

Tasarımda geniş bir malzeme seçim alanı mevcuttur.

Önemli olan amaca uygun malzeme ve malzeme kombinasyonlarının seçimi.

II. Dünya savaşında düşük kırılma tokluğuna sahip kaynaklanacak çelik seçiminden dolayı ticari gemilerin kaynak yerlerinden kırılması.

ünümüzde kullanılan yüz binden fazla malzeme problemleri çözmek ve insanlığa faydalı olmak için evrim geçirmekte

1900’lü yıllarda gövdesi ağır malzemelerden yapılan hantal makine ve cihazlar yerini, dekoratif yönü ağır basan zarif ve hafif malzemelere bırakmıştır.

Otomabilde 20-25 bin, tankta 40 bin, uçakta 100 bin ve denizaltılarda 120 bin adet farklı malzeme kullanılmakta. Bu malzemelerin doğru ve uygun seçilmesi önemlidir.

Malzemelerin kullanılacakları şartlara ve zorlamalara uygun seçilmesi de önemlidir.

Makina elemanları, genellikle korozyona dayanıklı olacak şekilde tasarlanırlar.

Kimi zaman tasarımda sıcaklık etkisi,  gerilim ve uzamadan daha önemlidir.

Bir parçanın tasarımını, malzeme ve prosese bağlı olarak, gerilim ve uzamanın yanısıra,  başka bir çok faktör etkileyebilir.

Makina elemanları, genellikle korozyona dayanıklı olacak şekilde tasarlanırlar.

Kimi zaman tasarımda sıcaklık etkisi,  gerilim ve uzamadan daha önemlidir.

Bir parçanın tasarımını, malzeme ve prosese bağlı olarak, gerilim ve uzamanın yanısıra,  başka bir çok faktör etkileyebilir.

 

 

 

Pazartesi, 03 Aralık 2012 13:58

SAYISAL ANALİZ

Yazan

melek karanın ilk ders notu