Mekatronik Mühendisliğine Giriş

Mekatronik Mühendisliğine Giriş (1)

Mekatronik Mühendisliğine Giriş dersi altında bu dersin notlarını, sınav sorularını ve uygulama dosyalarını bulabilirsiniz. Henüz içerik eklenmedi ise içerik eklemeye katkıda bulunabilirsiniz.

Pazartesi, 18 Haziran 2012 20:47

Mekatronik Mühendisliği

Yazan

Mekatronik (Mechatronic) kelimesi İngilizce ‘mechanic’ ve ‘electronic’ kelimelerinin uygun bir şekilde birleştirilmesinden oluşmuş ve ilk kez Japonya’da kullanılmıştır. Bu kavram Japonya’dan yola çıkarak tüm dünyaya yıllar ilerledikçe yayılmaya ve yerleşmeye başlamıştır. Mekatronik; makine, elektrik, elektronik, kontrol sistemleri teknolojisi programları ile bilgisayar yazılım bilim dallarının bir bütünlük içinde algılanmasına dayanan yeni bir bilim dalıdır. Mekatronik mühendisliği ise kısaca, mühendislik ilkeleri içinde makina, elektrik/elektronik mühendisliği ve bilgisayar teknolojisinin eş amaçlı tümleşik bir yapıda gerçekleştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir. Bu üç mühendislik konusunun bir ürün üzerinde bütünleşmesi, mekatronik mühendisliğinin temel ilkesidir. Çağdaş mekatronik teknolojisi ürünleri, bir veya birkaç mikroişlemci çevresinde yerleştirilen sensörler, motor sistemleri ve tüm sistem veya makinayı merkezi veya dağınık yapıda denetleyebilen bilgisayar programlarından oluşmaktadır.