Pazartesi, 29 Nisan 2013 15:50

Java hata Yakalama (Try-Catch)

Yazan
Öğeyi Oyla
(2 oy)

İSTİSNA YÖNETİMİ (EXCEPTION)  

•İstisnalar, programımızın çalışma zamanında yani program çalışırken kullanıcı kaynaklı yanış veri tipi girme gibi daha birçok şekilde ortaya çıkan olağan dışı durumlardır. •Programcılık dilinde "programın kırılması" ile adlandırılan olaylarda aslında bir istisnanın meydana geldiğini göstermektedir. Örneğin bir sayının sıfıra bölünmesi gibi

Exception in thread «main» java.lang.ArithmeticException: / by zero at Donusum1.main(Donusum1.java:14)

•Başka bir istisna örneği ise uyumsuz tipler arasında değer aktarımı gerçekleştirmeye çalışmaktır. Bir programcı olarak kod üzerinde her ne kadar detaylı çalışma yapsakta kullanıcı faktörü göz önüne alındığında çalışma zamanı hatalarının ( Runtime Error ) ortaya çıkması olasıdır.   

 Çalışma zamanında ortaya çıkabilecek bazı istisnalar.

int sayi1 = 15;

int sayi2 = 0;

int sonuc = 0;

sonuc = sayi1 / sayi2;       // Sıfıra bölünme hatası          

sonuc = Integer.parseInt("Selam"); // Tür dönüşüm hatası

Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero at Donusum1.main(Donusum1.java:14)

Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "Selam" at java.lang.NumberFormatException.forInputString(Unknown Source)

at java.lang.Integer.parseInt(Unknown Source) at java.lang.Integer.parseInt(Unknown Source) at Donusum1.main(Donusum1.java:15)

•Hataları ve istisnaları belirlemek ve bu istisnaları yakalayıp yönetmek için bir takım işlemler yapmak gerekmektedir. •Bir hatayı ortaya çıkmadan önce belirleyebilmek için öncelikle  çalışma anı hatalarının ortaya çıkabileceği kodları belirlemek gerekir. Bu işlem yapıldıktan sonra önceden tanımlanmış bazı ifadelerden birini kullanarak istisna yakalama işlemi gerçekleştirilir. Bunlar;  

•1. try catch

•2. try finally

•3. try catch finally

 

int sayi1 = 15;
int sayi2 = 0;
int sonuc = 0;
try
{
  sonuc = sayi1 / sayi2;    // Sıfıra bölünme hatası      
}
catch(Exception hata) 
{
  JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hata var: " + hata );
}
try
{
   Sonuc = Integer.parseInt("Selam"); // Tür dönüşüm hatası
}
catch(Exception hata) 
{
   JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hata var: " + hata );
}


--------------------------------------

try
{
  String[] Aylar = {"Ocak","Şubat","Mart","Nisan","Mayıs"};  
  for(int i = 0; i < 10; i++)
  {
    System.out.print(Aylar[i] + " ");
  }
}

catch(ArrayIndexOutOfBoundsException hata)
{
 System.out.println("Hata var : " + hata.toString());
}

finally
{
 System.out.println("Bitti");
}
------------------------------------------------

   InputStreamReader SatirOku = new InputStreamReader(System.in);
   BufferedReader br = new BufferedReader(SatirOku);

   while (true) 
   {
    System.out.print("Yarıçapı Girin: ");
    String str = br.readLine();
    double yaricap;
    try 
    {
    yaricap = Double.valueOf(str).doubleValue();
    } 
    catch (NumberFormatException nfe) 
    {
     System.out.println("Hatalı veri tipi yeniden girin");
     continue;
    }

    if (yaricap <= 0) 
    {
     System.out.println("Yarıçap pozitif tamsayı olmalı!");
     continue;
    }

    double alan = Math.PI * yaricap * yaricap;
    System.out.println("Alan: " + alan);
    return;
   }
  } 
 catch (Exception e) 
 {
  e.printStackTrace();
 }

 

 

1 CloneNotSupportedException 41 AWTException
2 ClosedChannelException 42 AclNotFoundException
3 DataFormatException 43 ActivationException
4 DatatypeConfigurationException 44 AlreadyBoundException
5 DestroyFailedException 45 ApplicationException
6 EOFException 46 ArithmeticException
7 Exception 47 ArrayIndexOutOfBoundsException
8 ExecutionException 48 AssertionException
9 ExpandVetoException 49 BackingStoreException
10 FileLockInterruptionException 50 BadAttributeValueExpException
11 FileNotFoundException 51 BadBinaryOpValueExpException
12 FishFaceException 52 BadLocationException
13 FontFormatException 53 BadStringOperationException
14 GSSException 54 BatchUpdateException
15 GeneralSecurityException 55 BrokenBarrierException
16 IIOException 56 CertificateException
17 IOException 57 ChangedCharSetException
18 IllegalAccessException 58 CharConversionException
19 IllegalArgumentException 59 CharacterCodingException
20 IllegalClassFormatException 60 ClassNotFoundException
21 MimeTypeParseException 61 IllegalStateException
22 NamingException 62 IndexOutOfBoundsException
23 NegativeArraySizeException 63 InputMismatchException
24 NoSuchElementException 64 InstantiationException
25 NoSuchFieldException 65 InterruptedException
26 NoSuchMethodException 66 InterruptedIOException
27 NoninvertibleTransformException 67 IntrospectionException
28 NotBoundException 68 InvalidApplicationException
29 NotOwnerException 69 InvalidMidiDataException
30 NullPointerException 70 InvalidPreferencesFormatException
31 NumberFormatException 71 InvalidTargetObjectTypeException
32 ObjectStreamException 72 InvocationTargetException
33 ParseException 73 JAXBException
34 ParserConfigurationException 74 JMException
35 PrintException 75 KeySelectorException
36 PrinterException 76 LastOwnerException
37 PrivilegedActionException 77 LineUnavailableException
38 PropertyVetoException 78 MalformedURLException
39 ProtocolException 79 MarshalException
40 RefreshFailedException 80 MidiUnavailableException
Okunma 7201 defa Son Düzenlenme Perşembe, 16 Mayıs 2013 10:25