Pazartesi, 29 Nisan 2013 15:40

Java Matematiksel İşlemler

Yazan
Öğeyi Oyla
(2 oy)

•Basit matematiksel operatörler (Çarpma, çıkarma, bölme, toplama ve Mod alma) normal olarak -,+,%,* ,/ gibi semboller kullanılarak yapılmaktadır.

•Ancak Belirli matematiksel işlemleri yapmak için system alanında math sınıfını kullanılır.

•Math Sınıfı için herhangi bir kütüphane tanımlamasına gerek yoktur.

•Math sınıfı altındaki metotlar ve özellikleri şunlardır.   

 

Math.abs() Sayının mutlak değerini bulur. 
Math.ceiling() Sayıyı yukarı doğru yuvarlar. 
Math.exp() e üst değerini (üstel) hesaplamak için kullanılır. 
Math.floor() Sayıyı aşağı doğru yuvarlar. 
Math.log() e tabanındaki logaritmayı hesaplar.
Math.log10() Sayının 10 tabanlı logaritmasını hesaplar 
Math.max() İki sayıdan büyük olanını bulur.
Math.min() İki sayıdan küçük olanı bulur.
Math.pow() Sayı üst alma işlemini yapmak için kullanılır. 
Math.round() Sayıyı en yakın tamsayıya çevirir, 
Math.random() Rastgele sayı üretir
Math.sqrt() Karakökönü alır.
Math.acos() Sayının ters kosinüsünü hesaplar. Sayı -1,+1 arası olmalı. 
Math.asin() Sayının ters sinüsünü hesaplar. 
Math.atan() Sayının ters tanjantını hesaplar. 
Math.atan2() x ve y kenarlarının birim çemberdeki üçgenin açısını bulur. 
Math.cos() Açının kosinüsünü verir.
Math.cosh() Açının hiperbolik kosinüsünü hesaplar.
Math.sin() Açının sinüsünü verir. 
Math.sinh() Açının hiperbolik sinüsünü hesaplar. 
Math.tan() Açının tanjantını verir. 
Math.tanh() Açının hiperbolik tanjantını hesaplar. 

 

 

public class MatematikOperatorler 
{

	public static void main(String[] args) 
	{
		// TODO Auto-generated method stub
		
    //Abs	  Sayının mutlak değerini bulur. 
    double sayi1 = -124.23;
    String Mutlak = Double.toString(Math.abs(sayi1));
    System.out.println("Mutlak: " + Mutlak);

    //Ceiling	Sayıyı yukarı doğru yuvarlar. 
    double sayi2 = Math.ceil(sayi1);
    String YukariYuvarla = Double.toString(sayi2);
    System.out.println("YukariYuvarla: " + YukariYuvarla);

    //Exp	  e üst değerini (üstel) hesaplamak için kullanılır. 
    double sayi3 = Math.exp(1);
    String EUstel = Double.toString(sayi3);
    System.out.println("EUstel: " + EUstel);

    //Floor	  Sayıyı aşağı doğru yuvarlar. 
    double sayi4 = Math.floor(28.98);
    String AsagiYuvarla = Double.toString(sayi4);
    System.out.println("Asağı Yuvarla: " + AsagiYuvarla);

    //Log	  e tabanındaki logaritmayı hesaplar.
    double sayi5 = Math.log(10);
    String LogE = Double.toString(sayi5);
    System.out.println("Log E: " + LogE);

    //Log10	  Sayının 10 tabanlı logaritmasını hesaplar 
    double sayi6 = Math.log10(10);
    String Log10 = Double.toString(sayi6);
    System.out.println("Log 10: " + Log10);

		
    //Max	  İki sayıdan büyük olanını bulur.
    //Min	  İki sayıdan küçük olanı bulur.
    int s1 = 99;
    int s2 = 88;
    String Maksimum = "Maksimum: " + Integer.toString(Math.max(s1, s2));
    String Minimum = "Minimum: " + Integer.toString(Math.min(s1, s2));
    System.out.println("Maksimum: " + Maksimum); 
    System.out.println("Minimum: " + Minimum);
    
    //Pow	  Sayı üst alma işlemini yapmak için kullanılır. 
    int taban = 3;
    int us = 4;
    String Kuvvet = "Kuuveti: " + Double.toString(Math.pow(taban, us));
    System.out.println("Taban: " + taban + " us: " + us + " Sonuc: " + Kuvvet);

    //Round	  Sayıyı en yakın tamsayıya çevirir, 
    String Yuvarlama = Double.toString(Math.round(28.88));
    System.out.println("Yuvarlama: " + Yuvarlama);
   
    //Sqrt	Karakökönü alır.
    double sayi = 99;
    String Karekok = Double.toString(Math.sqrt(sayi));
    System.out.println("Karekok: " + Karekok);
		
	}
}
Okunma 15960 defa Son Düzenlenme Perşembe, 16 Mayıs 2013 11:21