Perşembe, 11 Nisan 2013 14:06

PHP Dilbilgisi

Yazan
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Her programlama dilinde ve hatta insan dilinde olduğu gibi PHP'de de yazım kuralları vardır. Bu bir dilin olmazsa olmaz koşuludur.
1- Her komut ifadesinin bitimine ";" (Noktalı virgül) konulmalıdır.
2- PHP'de Büyük harf-Küçük harf ayrımı vardır. Bu ayrım Değişkenler için geçerlidir.
3- $ işareti ile başlayan ifadeler değişken olarak işlem görür.
4- Karaktersel değerler " " işaretleri arasına yazılır.

Açıklama Satırları

Açıklama satırları program işleyişi sırasında dikkate alınmayan, programın daha sonra okunurken anlamayı kolaylaştırmak için eklenen satırlardır. Özellikle karmaşık algoritmaya sahip programlarda şarttır.
Açıklama satırlarında PHP kodları kullansanız bile bu kodlar yorumlanmayacaktır.
// ile bir satır içinde, /*   */ ile birden çok satır içinde açıklama yapılabilir.

CODE
<?
 $isim = ?Dursun?;
echo "İsminiz. : ";       // Ekrana "İsminiz" kelimesi yazılıyor.  
Echo $isim;                //Ekrana $isim değişkenin içeriği yazılıyor.
?>
Burada "//" dan sonraki ifadeler PHP tarafından dikkate alınmazlar.
CODE
<?  $isim = "Dursun";  
echo "İsminiz. : "; // Ekrana "İsminiz" 
                               kelimesi yazılıyor.  
Echo $isim;  //Ekrana $isim değişkenin içeriği yazılıyor.
?>
Bu tip bir kullanım yanlıştır. Çünkü "//" tek satır için işlem görür.
CODE
<?  
$isim = "Dursun";
 echo "İsminiz. : "; /* Ekrana "İsminiz" kelimesi   
                               yazılıyor. */  
Echo $isim;  //Ekrana $isim değişkenin içeriği yazılıyor. ;
/* Bu programdaki amaç  
açıklama satırlarının kullanımını öğretmektir.  
Açıklama satırları;  
ÖZELLİKLE KARMAŞIK algoritmaya sahip programlar için şarttır.
*/
?>
Burada görüldüğü üzere /* */ arasındaki tüm ifadeler açıklama satırı olarak yorumlanacaktır. /* ile bir açıklamaya başlamışsanız mutlak suretle */ ile kapatınız. Bu işaretler arasına yazdığınız satırlarda PHP komutlarının olması bir anlam ifade etmez.
CODE
<?  $isim = "Dursun";
 //echo "İsminiz. : "; // Ekrana "İsminiz" kelimesi yazılıyor.
 /* Echo $isim;  
  //Ekrana $isim değişkenin içeriği yazılıyor.
*/
?>
Burada işleyecek tek komut "$isim = "Dursun";" atama işlemidir.
 
Okunma 3696 defa Son Düzenlenme Perşembe, 11 Nisan 2013 14:22