Çarşamba, 10 Nisan 2013 18:34

Java Uygulama Vize Sınav Sorusu B Grubu

Yazan
Öğeyi Oyla
(3 oy)

JAVA programlama dersi için sorulan vize sınav soruları ve cevapları aşağıda verilmiştir. B grubunun soruları ve cevaplarını görebilirsiniz.

SORU 1:  Klavyeden girilen üç tamsayıyı okuyup ilk ikisinin  toplamını  üçüncüsüne  bölen  ve  sonucu  mesaj kutusunda gösteren  JAVA programı  yazınız

SORU 2:  Klavyeden bilgi olarak bir ay adı (örneğin “Ocak”)  girildiğinde; o ayın ait olduğu mevsimi veren JAVA programını yazın.

SORU 3:  Klavyeden bir piramidin bir taban kenarı ve yüksekliğinin girilmesi ile HacminiYanal AlanıToplam alanı hesaplayan JAVA programını yazınız.

Java Koni hesabı denklemJava Koni hesabı

SORU 4:  80 elemanlı bir dizi değişken tanımlayın ve bu dizi değişkene ye 200-400 arasında rastgele sayılar üreterek aktarın;

a) Bu sayıları yan yana yazdıran

b) Tek olanların adedini ve toplamını bulan

c) Çift olanların karelerinin toplamını bulan

d) Tek olanların toplamının karekökünü alan ve ekrana yazdıran JAVA programını yazın

 

Cevapları görmek için başlığa tıklayın

 

import java.util.Random;
import javax.swing.JOptionPane;

public class SoruB 
{
	public static void main(String[] args) 
	{
		cozumb1();
		cozumb2();
		cozumb3();
		cozumb4();
	}
	static void cozumb1()
	{
		double s1 = Double.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Birinci Sayıyı Girin"));
		double s2 = Double.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("İkinci Sayıyı Girin"));
		double s3 = Double.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Üçüncü Sayıyı Girin"));	
		Double Sonuc =  	(s1+s2)/s3;
		System.out.println("Sonuc: " + Sonuc);
	}
	
	static void cozumb2()
	{
		String ay = String.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Lütfen Ayı Girin"));
		
		if(ay.equals("Aralık")||ay.equals("Ocak")||ay.equals("Şubat"))
		{
			System.out.println("Mevsim Kış ");
		}
		
		else if(ay.equals("Mart")||ay.equals("Nisan")||ay.equals("Mayıs"))
		{
			System.out.println("Mevsim İlkbahar ");
		}
		
		else if(ay.equals("Haziran")||ay.equals("Temmuz")||ay.equals("Ağustos"))
		{
			System.out.println("Mevsim Yaz ");
		}
		
		else if(ay.equals("Eylül")||ay.equals("Ekim")||ay.equals("Kasım"))
		{
			System.out.println("Mevsim Sonbahar ");
		}
		
	}
	
	
 
static void cozumb3()
	{
		double a = Double.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Lütfen kenarı Girin"));
		double h = Double.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Lütfen Yüksekliği Girin"));
		
		double hacim = ((a*a)*h) /3;
		double yanalalan = a*Math.sqrt(4*(h*h)+(a*a));
		double toplamalan = a*(Math.sqrt(4*(h*h)+(a*a))+a);
		
		System.out.println("Hacim: " + hacim);
		System.out.println("yanalalan: " + yanalalan);
		System.out.println("toplamalan: " + toplamalan);
	}
	
	static void cozumb4()
	{
		int dizi[] = new int[80];
		Random  rnd = new Random();
		int adetTek= 0;
		int tekToplam =0;
		int ciftKareToplam=0;
		
		for(int i = 0; i<dizi.length;i++)
		{
			dizi[i] = rnd.nextInt(200)+200;
			System.out.println(dizi[i] +" ");
			
			if(dizi[i] % 2 == 1)
			{
				adetTek++;
				tekToplam+=dizi[i];
			}
			
			if(dizi[i] % 2 == 0)
			{
				int tmp = dizi[i]*dizi[i];
				ciftKareToplam+=tmp;
			}
		}
		
		System.out.println("Tek olan sayıların adedi: " + adetTek);
		System.out.println("Tek olan sayıların toplamı: " + tekToplam);
		System.out.println("Çift sayıların karelerinin toplamı: " + ciftKareToplam);
		System.out.println("Tek sayıların toplamının karekökü: " + (Math.sqrt(tekToplam)));
	}
}
Okunma 8401 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 10 Nisan 2013 18:45