Çarşamba, 10 Nisan 2013 18:12

Java Uygulama Vize Sınav Sorusu A Grubu

Yazan
Öğeyi Oyla
(11 oy)

JAVA programlama dersi için sorulan vize sınav soruları ve cevapları aşağıda verilmiştir. Soruları ve cevaplarını görebilirsiniz.

SORU 1:  Klavyeden girilen dört kesirli sayıyı okuyup ilk ikisinin çarpımını dördüncüsüne bölen ve üçüncüsüne ekleyen ve sonucu mesaj kutusunda gösteren JAVA programı yazınız.

SORU 2:  Klavyeden haftanın günü girildiğinde haftanın kaçıncı günü olduğu ekrana yazdıran JAVA programını yazın.

SORU 3:  Klavyeden bir koninin bir taban yarıçapı ve yüksekliğinin girilmesi ile HacminiYanal AlanıToplam alanı hesaplayan ve ekrana yazdıran JAVA programını yazınız.

JAVA Koni Alan ve Hacim HesaplamaKoni Java Hacim ve Alan hesaplama için Denklem

SORU 4:  100 elemanlı bir dizi değişken tanımlayın ve bu dizi değişkene ye 100-300 arasında rastgele sayılar üreterek aktarın,

a) Bu sayıları yan yana yazdıran

b) 200'den büyük sayıların adedini bulan

c) 200'den küçük sayıların ortalamasını bulan

d) Çift sayıların adedini bulan ve ekrana yazdıran JAVA programını yazın

Cevapları görmek için başlığa tıklayın

 

 

import java.util.Random;
import javax.swing.JOptionPane;

public class SoruA 
{
	public static void main(String[] args) 
	{
		cozumA1();
		cozumA2();
		cozumA2Alteratif();
		cozumA3();
		cozumA4();
	}
	static void cozumA1()
	{
		double s1 = Double.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Birinci Sayıyı Girin"));
		double s2 = Double.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("İkinci Sayıyı Girin"));
		double s3 = Double.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Üçüncü Sayıyı Girin"));
		double s4 = Double.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Dördüncü Sayıyı Girin"));
		Double Sonuc =  	(s1*s2/s4) + s3;
		System.out.println("Hacim: " + Sonuc);
	}
	
	static void cozumA2()
	{
		String gun = String.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Lütfen Haftanın Gününü Girin"));
		
		if(gun.equals("Pazartesi"))
		{
			System.out.println(gun + "günü Haftanın 1. Günü");
		}
		else if(gun.equals("Salı"))
		{
			System.out.println(gun + "günü Haftanın 2. Günü");
		}
		else if(gun.equals("Çarşamba"))
		{
			System.out.println(gun + "günü Haftanın 3. Günü");
		}
		else if(gun.equals("Perşembe"))
		{
			System.out.println(gun + "günü Haftanın 4. Günü");
		}
		else if(gun.equals("Cuma"))
		{
			System.out.println(gun + "günü Haftanın 5. Günü");
		}
		else if(gun.equals("Cumartesi"))
		{
			System.out.println(gun + "günü Haftanın 6. Günü");
		}
		
		else if(gun.equals("Pazar"))
		{
			System.out.println(gun + "günü Haftanın 7. Günü");
		}
	}
	
	static void cozumA2Alteratif()
	{
		String gun = String.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Lütfen Haftanın Gününü Girin"));
		
		
		switch (gun)
		{
			case "Pazartesi": 	System.out.println(gun + " günü Haftanın 1. Günü");
			break;
			case "Salı": 		System.out.println(gun + " günü Haftanın 2. Günü");
			break;
			case "Çarşamba": 	System.out.println(gun + " günü Haftanın 3. Günü");
			break;
			case "Perşembe": 	System.out.println(gun + " günü Haftanın 4. Günü");
			break;
			case "Cuma": 		System.out.println(gun + " günü Haftanın 5. Günü");
			break;
			case "Cumartesi": 	System.out.println(gun + " günü Haftanın 6. Günü");
			break;
			case "Pazar": 		System.out.println(gun + " günü Haftanın 7. Günü");
			break;
			default: 		System.out.println(gun + "Hatalı Gün");             
break; 
		}
	}
	
	static void cozumA3()
	{
		double r = Double.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Lütfen Yarıçapı Girin"));
		double h = Double.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Lütfen Yüksekliği Girin"));
		
		double hacim = (Math.PI*(r*r)*h) /3;
		double yanalalan = Math.PI*r*Math.sqrt((h*h)+(r*r));
		double toplamalan = Math.PI*r*(Math.sqrt((h*h)+(r*r))+r);
		
		System.out.println("Hacim: " + hacim);
		System.out.println("yanalalan: " + yanalalan);
		System.out.println("toplamalan: " + toplamalan);
	}
	
	
 
static void cozumA4()
	{
		int dizi[] = new int[100];
		Random  rnd = new Random();
		int adetBuyuk = 0;
		int adetKucuk = 0;
		int adetCift = 0;
		int ort =0;
		
		for(int i = 0; i<dizi.length;i++)
		{
			dizi[i] = rnd.nextInt(100)+200;
			System.out.println(dizi[i] +" ");
			if(dizi[i] > 200)
			{
				adetBuyuk++;
			}
			if(dizi[i] < 200)
			{
				adetKucuk++;
				ort += dizi[i]; // ort = ort + dizi[i];
			}
			if(dizi[i] % 2 == 0)
			{
				adetCift++;
			}
		}
		
		System.out.println("200'den büyük sayıların sayısı: " + adetBuyuk);
		System.out.println("200'den küçük sayıların ortalaması: " + (ort/adetKucuk));
		System.out.println("Çift sayıların adedi : " + adetCift);
	}

}
Okunma 13258 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 10 Nisan 2013 18:34