Salı, 02 Nisan 2013 13:55

Java Uygulama Dizide Maksimum Minimum Bulma ve Sıralama

Yazan
Öğeyi Oyla
(10 oy)

Java klavyeden  girilen 10 adet sayıyı bir dizi değişkene alan daha sonra bu sayıları sırası ile yazdıran, toplamını, minimum ve maksimum değerini, ortalamasını ve ortalamaya en yakın sayıyı bulan, sonra girilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayan programı yazın

 

 

import javax.swing.JOptionPane;

public class Uygulama10 
{
	public static void main(String[] args) 
	{
		ornekuygulama();
	}
	
	static void ornekuygulama()
	{
		// klavyeden girilen 10 adet sayı bir dizi değişkene alındı
		// ekrana teker teker yazıldı, toplamı ve ortalaması alındı ve ekrana yazıldı
		int toplam = 0;
		int dizi[] = new int[10];
		for(int i=0; i<dizi.length; i++)
		{
			dizi[i] = Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Bir Sayı Girin" + (i+1)));
			System.out.print(dizi[i] + " ");
			toplam += dizi[i];
		}
		System.out.println("\n Toplam:" + toplam);
		System.out.println("Ortalama:" + (toplam/10));
		
		// Dizinin en küçük ve en büyük elemanlarını bulduk
		int max = dizi[0];
		int min = dizi[0];
		
		for(int i=0; i<dizi.length; i++)
		{
			if(max < dizi[i])
			{
				max = dizi[i];
			}
			
			if(min > dizi[i])
			{
				min = dizi[i];
			}
		}
		System.out.println("En büyük sayı: " + max);
		System.out.println("En küçük sayı: " + min);
		
		// ortalamaya en yakın sayıyı bulduk
	   int fark = Math.abs((toplam/10) - dizi[0]); 
	   int yedek = 0; 
	   int enyakinsayi = 0; 
	   for (int i = 0; i < dizi.length; i++) 
	   { 
	     yedek = Math.abs((toplam/10) - dizi[i]); 
	     if (yedek < fark) 
	     { 
	      fark = yedek; 
	      enyakinsayi = dizi[i]; 
	     } 
	   } 
		 System.out.println("Ortalamaya en yakın sayı: " + enyakinsayi);
		 
		 // Dizideki sayıların sıralaması yapıldı
		 int takas=0;
		 for(int i=0; i<dizi.length;i++)
		 {
			 for(int k=0; k<dizi.length;k++)
			 {
				 if(dizi[k]<dizi[i])
				 {
					 takas = dizi[i];
					 dizi[i]= dizi[k];
					 dizi[k]=takas;
				 }
			 } 
		 }
		 
		 System.out.println("Sayıların sıralaması:");
		 
		 for(int i:dizi)
		 {
			 System.out.print(i+" ");	 
		 }
	}

}

Okunma 17309 defa Son Düzenlenme Salı, 02 Nisan 2013 14:00