Salı, 02 Nisan 2013 12:27

Java Uygulama Sayıyı Yazıya Çevirme

Yazan
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

Java Klavyeden Girilen 4 basamaklı sayıyı yazıyla ekrana yazdıran programı yazın

 

 

import javax.swing.JOptionPane;

public class SayiyiYaziya {
	
	public static void main(String[] args) 
	{
		SayiyiYaziyaCevir();
	}
	
	static void SayiyiYaziyaCevir()
	{
		int sayi, birler, onlar, yuzler, binler;
		sayi = Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Lütfen Bir Sayı Girin"));
		
		birler = sayi % 10;
		onlar  = (sayi /   10) % 10;
		yuzler = (sayi /  100) % 10;
		binler = (sayi / 1000) % 10;
		
		String[] birlik = { "Sıfır", "Bir", "İki", "Üç", "Dört", "Beş", "Altı", "Yedi", "Sekiz", 
							"Dokuz" }; 
		String[] onluk  = { "", "On", "Yirmi", "Otuz", "Kırk", "Elli", "Altmış", "Yetmiş", 
							"Seksen", "Doksan" }; 
		String[] yuzluk = { "", "Yüz", "İkiyüz", "Üçyüz", "Dörtyüz", "Beşyüz", "Altıyüz", 
							"Yediyüz", "Sekizyüz", "Dokuzyüz" }; 
		String[] binlik = { "", "Bin", "İkibin", "Üçbin", "Dörtbin", "Beşbin", "Altıbin", 
							"Yedibin", "Sekizbin", "Dokuzbin" };
		
		System.out.println(binlik[binler] + "  " + yuzluk[yuzler] + " " + onluk[onlar] + " " + 
				birlik[birler]);		
	}
}
Okunma 6503 defa Son Düzenlenme Salı, 02 Nisan 2013 12:29