Pazartesi, 04 Haziran 2012 13:56

Excel Sınav Soru Örnekleri Özel

Yazan Mühendislik Eğitimi
Öğeyi Oyla
(109 oy)
  1. Excel çalışma kitabında sütun ile satırın birleştiği bölüme verilen ad hangisidir?

a.  Sütun               b.  Satır                       c.  İşlev                       d.  Hücre

2.   Bir hücrenin içinde # işareti varsa bunun anlamı nedir?

      a.  Hücre küçüktür                                   b.  Formül hatası

      c.  İşlev hatası                                          d.  Hücre seçilmiştir

3.   Excel belgesinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  BMP                b.  DOC                      c.  EXL                       d.  XLS

 

4.   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      a.  Formüllerde boşluk yerine (“ “) kullanılır.

      b.  Formüller = (eşittir) işareti ile başlar.

      c.  İşlev sihirbazı ( fx ) yardımı ile formül oluşturmak mümkündür.

      d.  Formüller # işareti ile başlar.

5.   Excel çalışma kitabında sayfa sayısı en fazla kaç olabilir?

      a.  250                   b.  255                        c.  256                         d.  257

6.   Sütun genişliğini verileri tam sığdıracak boyuta getirmek için yapılması gereken

      aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  Düzen-En Uygun Genişlik                 b.  Sağdan hizalamak

      c.  Biçim-Sütun-En Uygun Genişlik        d.  Biçim Boyacısı

7.   Excel’de çalışma kitabındaki sayfaları gizlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

      a.  Biçim menüsünden-Sayfa-Göster       b.  Düzen menüsünden-Sayfa-Gizle

      c.  Görünüm-Sayfa-Gizle                        d.  Biçim menüsünden-Sayfa-Gizle

8.   Aşağıdakilerden hangisi ile otomatik toplam alınır?

      a.  %                     b.  Fx                          c.  ∑                            d.  Hiçbiri

9.   Fonksiyon sihirbazının simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  fx                     b.  ∑                            c.  %                           d.  Hiçbiri

10. Excel’de bir hücreye veya tabloya kenarlık eklemek için aşağıdaki yollardan hangisi

      kullanılır?

      a.  Biçim-Hücreler                                   b.  Düzen-Hücreler

      c.  Dosya-Hücreler                                   d.  Ekle-Hücreler

                                     

 

 

 

11. B10 hücresini sabit hücre olarak ifade eden seçenek hangisidir?

      a.  =$B10              b.  =$B$10                 c.  =B10$                    d.  =B10

12. Oluşturulan veri tablosundaki bilgileri isteğe uygun olarak sınıflandırmak için

      aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

      a.  Veri-Sırala-Otomatik sırala                 b.  Ekle-Sırala

      c.  Veri-Süz-Otomatik süz                       d.  Veri-Bul

13. Excel’de oluşturulan bir sınav çizelgesinde notu  50’den küçük olanlara “KALDI”, büyük

      olanlara “GEÇTİ” yazdıran formül aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =Eğer(Not<50;”Kaldı”;”Geçti”)

      b.    Eğer(Not<50;”Kaldı”;”Geçti”)

      c.  =Eğer(Not>50;Geçti;Kaldı)

      d.  =Eğer(Not>50;”Kaldı”;”Geçti”)

14. Excel’de şarta bağlı işlem yapan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =Topla             b.  =Ortalama             c.  =Min                      d.  =Eğer

15. Excel’deki bir tabloda en büyük değeri veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =Topla             b.  =Mak                     c.  =Eğer                     d.  =Min

16. Excel’deki bir tabloda en küçük değeri veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =Topla             b.  =Eğer                     c.  =Min                      d.  =Mak

     

     

 

 

 

 

 

 

17. Yukarıdaki tabloda 2000 yılına ait kâr’ı veren D5 hücresindeki formül aşağıdakilerden

      hangisidir?

      a.  =B5-C5                                               b.  =Topla(B5/C5)

      c.  =Topla(B5*C5)                                   d.     B5-C5

18. A5 hücresinde olan AKADEMİ yazısını B15 hücresine yazdırmak için izlenecek yol

      aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =AKADEMİ                                      b.  =A5

      c.  =B15                                                   d.  =A5 AKADEMİ

     

 

 

 

 

 

19. Yukarıdaki tabloda Erkan’ın 1. ve 2. Vize ortalamasını veren formül aşağıdakilerden

      hangisidir?

      a.  =Ortalama(B3:C3)                              b.  =Topla(B3:C3)

      c.  Ortalama(B3:C3)                                d.  =Topla(B3;C3)

20. Yukarıdaki tabloda Erkan’ın ortalamasının %60’ını veren formül aşağıdakilerden hangisi

      olamaz?

      a.  =D3*60/100                                        b.  =D3*60%

      c.  =D3*0,6                                              d.  =D3*% 60

21. Yukarıdaki tabloda %60 ve %40’ın toplamını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =Topla(E2:G2)                                    b.  Topla(E2:G2)

      c.  =Topla(E2;G2)                                    d.  Topla(E2;G2)

   

 

 

 

 

 

 

 

22. Yukarıdaki Excel tablosunda en yüksek notu aşağıdaki formüllerden hangisi verir?

      a.  =Topla(B2:B6)                                    b.  =Mak(B2:B6)

      c.  =Min(B2:B6)                                      d.  =Mak(B2;B6)

       

 

 

 

   

 

23. Yukarıdaki tabloda soyadları B sütununa kaydırmak için yapılması gereken

      aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  Veri-Alt toplamlar

      b.  Biçim-Metni Sütunlara Dönüştür

      c.  Veri-Metni Sütunlara Dönüştür

      d.  Araçlar-Metni Sütunlara Dönüştür

24. Birden fazla hücreyi birleştirip verileri ortalayan simge aşağıdakilerden hangisidir?

      a.                    b.                          c.                          d. 

25. Hücrelerdeki verilere para birimi eklemek için kullanılan simge aşağıdakilerden hangisidir

      a.                     b.                                     c.                           d. 

26. Metni hücre içinde ortalayan simge aşağıdakilerden hangisidir?

      a.                     b.                           c.                                 d.     

27. Özel liste oluşturmak için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  Dosya-Kaydet-Seçenekler                  b.  Araçlar-Seçenekler-Liste

      c.  Araçlar-Seçenekler-Özel Listeler        d.  Biçim-Seçenekler-Özel Listeler

28. Hücre içindeki veriyi hizalayıp derecelendirmek için kullanılan seçenek aşağıdakilerden

      hangisidir?

      a.  Sol Düğme-Hücre Biçimlendir-Hizalama

      b.  Sağ Düğme-Hücre Biçimlendir-Kenarlık

      c.  Sol Düğme-Hücre Biçimlendir-Kenarlık

      d.  Sağ Düğme-Hücre Biçimlendir-Hizalama

     

 

 

 

 

 

29. Yukarıdaki tabloda ilk üç ayın gelirlerinin toplamını veren formül aşağıdakilerden

      hangisidir?

      a.  Topla(B2:B3)                                      b.  =Topla(B2:B4)

      c.  =Topla(B2;B4)                                    d.  =(B2:C4)

     

30. Yukarıdaki tabloya göre aylık ortalama gideri veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =Ortalama(B2:B5)

      b.  =Ortalama(C2:C5)

      c.  =Ortalama(C2;C5)

      d.  =Ortalama(B2;B5)

31. Aşağıdaki yollardan hangisi ile hücrelere açıklama eklenmez?

      a.  Sağ Düğme-Açıklama Ekle

      b.  Ekle-Açıklama

      c.  Düzen-Açıklama Ekle

      d.  Görünüm-Açıklamalar

32. Farklı hücrelerdeki veriler üzerinde işlem yapmak içim kullanılan işaret hangisidir?

      a.  -                       b.  ;                             c.  *                             d.  /

33. Çarpmada kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  /                        b.  :                             c.  +                            d.  *

34. Bölme işleminde kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  /                        b.  :                             c.  +                            d.  *

     

35. Yukarıdaki tabloda 7 ile 25 rakamlarının toplamını veren formül aşağıdakilerden

      hangisidir?

      a.  =A1+A2          b.  =A2+B3                c.  A2+B3                   d.  =A3+B2

     

36. Yukarıdaki tabloda 7 ile 2 sayısının çarpımını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =Çarpım(A2:C4)                                 b.  =Çarpım(A2;C4)

      c.  Çarpım(A2:C4)                                   d.  Hiçbiri

     

37. Yukarıdaki tabloda 40 rakamı ile 60 rakamını toplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =Topla(A3:B2)                                   b.  =Topla(A3/B2)

      c.  =Topla(A3;B2)                                   d.  =Topla(A3*B2)

     

38. Yukarıdaki tabloda 625 sayısının karekökünü alan formül aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =Karekök(B1)                                     b.  =(∫B1)

      c.  Karekök(B1)                                       d.  Hiçbiri

     

39. Yukarıdaki tabloda 400 sayısı ile 200 sayısının ortalamasını veren formül aşağıdakilerden

      hangisidir?

      a.  =Ortalama(A2:B3)                              b.  =Topla(A2;B3)

      c.  =Ortalama(A2;B3)                              d.  =Ortalama(A2+B3)

40. Excel’de C Sütunu ile 15.satırın kesiştiği adres aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  15 C hücresi     b.  C hücresi               c.  15. hücre                d.  C15 hücresi

41. Form oluşturmak için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  Ekle-Form                                           b.  Veri-Form

      c.  Araçlar-Form                                      d.  Biçim-Form

42. Veriler üzerinde koşullu biçimlendirme yapmak için aşağıdakilerden hangisi

      kullanılmalıdır?

      a.  Biçim-Biçimlendirme                          b.  Biçim-Koşullu Biçimlendirme

      c.  Biçim-Yazı tipi                                   d.  Veri-Koşullu Biçimlendirme

43. Hücrelere sınırlama getirmek veya hata uyarısı eklemek için aşağıdakilerden hangisi

      kullanılmalıdır?

      a.  Veri-Alt Toplamlar                             b.  Biçim-Doğrulama

      c.  Veri-Doğrulama                                  d.  Düzen-Doğrulama

44. Virgüllü bir sayıyı yuvarlamak için kullanılan araç çubuğu öğesinin adı aşağıdakilerden

      hangisidir?

      a.  Ondalık azalt

      b.  Ondalık arttır

      c.  Girintiyi arttır

      d.  Girintiyi azalt

45. Çalışma sayfasını silmek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  Biçim               b.  Düzen                    c.  Ekle                       d.  Veri

46. Sayfaya sütun eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

      a.  Ekle-Sütun                                          b.  Biçim-Sütun

      c.  Ekle-Yeni Sütun                                 d.  Düzen-Sütun

47. Excel uygulamasının standart yazı tipini ve boyutunu ayarlamak için kullanılan yol

      aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  Araçlar-Seçenekler-Görünüm

      b.  Araçlar-Seçenekler-Hesaplama

      c.  Araçlar-Seçenekler-Düzen

      d.  Araçlar-Seçenekler-Genel

48. Kılavuz çizgilerini kaldırmak için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  Araçlar-Seçenekler-Düzen

      b.  Standart araç çubuğundan ilgili düğme

      c.  Araçlar-Seçenekler-Görünüm

      d.  Biçim-Otomatik Biçimler

49. Yazılan formüldeki hatayı bulmak için izlenen yol aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  Araçlar-Formül

      b.  Düzen-Denetleme

      c.  Araçlar-Seçenekler

      d.  Araçlar-Denetleme

50. Excel’de grafik oluşturmak için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  Ekle                 b.  Görünüm               c.  Düzen                    d.  Veri

            

51. Tablodaki B1 hücresini KOPYALADIKTAN sonra B4 hücresine YAPIŞTIRIRSAK

      aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

      a.  12                     b.  13                          c.  8                             d.  15

     

52. Yukarıda tablodaki B1 hücresine KESME işlemini gerçekleştirdikten sonra B3 hücresine

      YAPIŞTIRIRSAK aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

      a.  19                     b.  13                          c.  15                           d.  12

     

53. Yukarıda tabloda B1 hücresine KOPYALAMA işlemi yapıldıktan sonra B4 hücresine

      YAPIŞTIR işlemi uygulanırsa formülde oluşacak değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =A1+$A$3      b.  =A4+$A$4                        c.  =A4+$B$4            d.  =A4+$A$3

     

54. Yukarıda tabloda B2 hücresine KESME işlemi yapıldıktan sonra B4 hücresine YAPIŞTIR

      işlemi uygulanırsa formülde oluşacak değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =A2+$A$2      b.  =A4+$A$2                        c.  =A4+$A4$                        d.  =A2+$A$4

55. Excel kitabına çalışma sayfası eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi

      kullanılmalıdır?

      a.  Düzen-Çalışma Sayfası                       b.  Ekle-Çalışma Sayfası

      c.  Dosya-Çalışma Sayfası                       d.  Araçlar-Ekle-Çalışma Sayfası

56. Herhangi bir sütunu gizlemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?

      a.  Sütun adı-Sağ düğme-Gizle

      b.  Sütun adı-Araçlar-Gizle

      c.  Sütun adı-Dosya-Gizle

      d.  Sütun adı- Düzen-Gizle

57. Aşağıdaki formüllerden hangisi formül kurallarına göre yanlıştır?

      a.  =A1+A4

      b.  =Topla(A1:A4)

      c.  Ortalama(A1:A4)

      d.  =Topla(A1:A4) 

58. Excel’de A1’den D1’e kadar olan sayıların toplamını bulan formül aşağıdakilerden

      hangisidir?

      a.  =A1+C1+D1

      b.  Topla(A1:D1)

      c.  =Topla(A1+D1)

      d.  =Topla(A1:D1)

59. Excel’de B3 ile B7 hücrelerindeki sayıların ortalamasını bulan formül aşağıdakilerden

      hangisidir?

      a.  =(B3:B7)/2

      b.  =Ortalama(B3;B7)

      c.  =Ortala(B3:B7)

      d.  (B3+B7)/2

60. E6 hücresindeki sayıdan E4 hücresinde bulunan sayıyı çıkartıp sonucu ikiye bölen formül

      aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =E6-E4/2

      b.  =(E6-E4)/2

      c.  =(E6-E4):/2

      d.  =(E6:E4)/2

61. C8 hücresini sabit hücre olarak ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  $8$c                 b.  $c$8                       c.  *c*8                       d.  *8*c

     

62. E1 hücresindeki formül E3 hücresine kopyalandığında nasıl değişir?

      a.  =E1+E3          

      b.  A1+C1

      c.  A3+C3

      d.  =A3+C3

     

63. C5 hücresindeki formül D5 hücresini kopyalandığında nasıl değişir?

      a.  =$A$1+B3                                          b.  =$A$1+A4

      c.  =A1+A3                                             d.  A1+B3

     

64. E4 hücresinde bulunan formül kes-yapıştır mantığıyla E5 hücresine taşınırsa nasıl değişir?

      a.  =A4*D3                                              b.  =A3*D2

      c.  =A2*D1                                              d.  =A4*D2

     

65. yukarıdaki tabloya 7,5 ve 4 sayılarının ortalamasını alıp 2 değeriyle çarpan formül

      aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =Ortalama(A3;C3)*C1                       b.  =A3+B3+C3/2

      c.  (A3+B3+C3)/2                                               d.  =Ortalama(A3:C3)*C1

66. Hücre içindeki sayılırı basamaklara ayırmak için aşağıdaki simgelerden hangisi

      kullanılmaktadır?

      a.                    b.                                      c.                         d. 

67. Aşağıdaki yüzde formüllerinden, hangisi formül kurallarını göre yanlıştır?

      a.  =A1*%12       

      b.  =A1*12%

      c.  =A1*B1%

      d.  =A1*0,12

     

68. Yukarıdaki tabloda notların ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =(A1+B1+C1)/3

      b.  =(B1+C1+D1)/3

      c.  =(B1+B2+B3)/3

      d.  =Topla(B2:B4)/3

69. Yukarıdaki tabloda Kenan KAZDAL’ın notunun %60’ını bulan formül aşağıdakilerden

      hangisidir?

      a.  =A1*60%                                           b.  =B3*60%

      c.  =A3*60%                                           d.  =B3*%60

     

70. Yukarıdaki tablodan 8 ile 5 çarpıp 10 ile bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =A3*B2/A1                                        b.  A3*B2/A1

      c.  =(A3*B2)/A1                                     d.  (A3*B2)/A1

     

71. Tabloda D1 hücresinde bulunan formülün sonucu kaçtır?

      a.  28                     b.  8                            c.  20                           d.  14

     

72. D1 hücresindeki formül Kopyala-Yapıştır mantığıyla D2 hücresine taşınırsa sonuç kaç

      olur?

      a.  14                     b.  0                            c.  20                           d.  28

     

73. A3 ile C1’i toplayıp B2 ile çarpan formülün sonucu kaçtır?

      a.  20                     b.  24                          c.  30                           d.  38

     

74. Yukarıdaki tabloda en büyük değeri bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =Mak(A1;A5)                                     b.    Mak(A1:E1)

      c.  =Mak(A1:E1)                                     d.  =Mak(A1;E1)

     

75. Yukarıdaki tabloda en küçük değeri bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  =Min(A1;A5)                                      b.    Min(A1:E1)

      c.  =Min(A1:E1)                                      d.  =Min(A1;E1)

76. E sütununun 6.satırında bulunun hücrenin adresi aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  6E                    b.  E6                          c.  E$                          d.  6$

77. Sayfada sıralı olmayan hücrelerdeki verileri seçmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi

      kullanılabilir?

      a.  Shift                 b.  Tab                        c.  Ctrl                        d.  Esc

78. A5 hücresindeki AKADEMİSYEN yazısı ile C3 hücresindeki YAYINEVİ yazısını A3

      hücresindeki birleştiren formül hangisidir?

      a.  =Birleştir(A5;” “;C3)                          b.  =Birleştir(A5” “C3)                     

      c.    Birleştir(A5;” “;A3)                          d.    Birleştir(A5;” “;C3)

79. Excel sayfasına satır eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

      a.  Satır Numarası üzerinde sağ düğme-Ekle

      b.  Dosya-Satır Ekle

      c.  Standart Araç Çubuğundan-Ekle

      d.  Ekle-Satır Ekle

80. Excel programı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

      a.  Satırlar harflerle ifade edilebilir

      b.  Sütunlar rakamlarla ifade edilebilir

      c.  Sütunla satırın birleşiminden oluşun bölüme hücre denir

      d.  Excel sayfasında satır ve sütun sayısı eşittir 

      

81. Yukarıdaki tabloda sayıların toplamının 5 fazlasını veren formül hangisidir?

      a.  =Topla(A1;A$)*5

      b.  =Topla(A1;A4)+5

      c.  =Topla(A1:A4)*5

      d.  =Topla(A1:A4)+5

82. Bir hücreye ne tür bilgi girilmez

      a.  Rakamlar(4,509,1895 gibi),

      b.  Metinler(bilgisayar satışları gibi),

      c.  Formüller(=A1+A3 gibi),

      d.  Formüller(=Gir veri gibi),

      e.  Formüller(=5+B3 gibi).

83. Excel’de verilerin seçilmesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

      a.  Sadece bir hücreyi seçmek için, klavyeden Ctrl tuşu basılı iken fare sol düğmesi ile bu

           hücreye tıklamalıyız.

b.  Bulunduğumuz sayfadaki hücrelerin tamamını seçmek için, yan taraftaki A sütununun    

           solundaki ve 1 numaralı satırın üstündeki kareye tıklamamız gerekir.

      c.  Bir satırı seçmek için, bu satırın numarasının yer aldığı en sol taraftaki satır numarası

           üzerine bir kez tıklamamız gerekir.

      d.  Bir sütunu seçmek için, bu sütunun en üstünde yer alan sütun harfi üzerine gelip,bir kez

           tıklamamız gerekir.

      e.  Farklı yerlerdeki hücreleri seçmek için, klavyeden Ctrl tuşu basılı iken istediğimiz

     hücreleri tıklayarak seçebiliriz.

84. Çalışma sayfasına satır ve sütun ekleme ve silme işlemleriyle ilgili aşağıda verilenlerden

      hangisi yanlıştır?

      a.  Çalışma sayfasına satır eklemek için, satır numarası üzerinde iken sağ düğme-Ekle

           komutlarını tıklarız,

      b.  Çalışma sayfasına sütun eklemek için, sütun harfi üzerinde iken sağ düğme-Ekle 

           komutlarını tıklarız,

      c.  Çalışma sayfasında sütun silmek için, sütun harfi üzerinde iken sağ düğme-Sil

           komutlarını tıklarız,

      d.  Çalışma sayfasında satır silmek için, satır numarası üzerinde iken sağ düğme-Sil

           komutlarını tıklarız,

      e.  Çalışma sayfalarından her istenilen satır ve sütun silinmez

 

85. Bir hücredeki veriyi ve formülü başka hücrelere kopyalayarak yapıştırabiliriz.Bunun için

      önce kopya alacağımız hücreleri seçeriz, sonra da kopyala düğmesine basarız veya Düzen

      menüsünden kopyala komutlarını tıklarız. Daha sonra da yapıştırmak istediğimiz hücreye

      tıklayıp, yapıştır düğmesine basarız veya Düzen-Yapıştır komutlarını tıklarız

      a.  Doğru                          b.  Yanlış

86. Formüllerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

      a.  Bir formül = işareti ile başlamak zorundadır.Formüllerde yer almasını istediğimiz metin

           ifadeleri çift tırnak işareti ile başlamak zorundadır.(“Geçti” “Kaldı” gibi),

      b.  Formüllerde mutlaka  +  -  *  veya  /  işaretlerinden birisi kullanılmalıdır.

      c.  Formüllerde yer alan başka hücrelerden alınacak verilerle ilgili adreslerin doğru olması

           gerekir.

      d.  Önceden yazılan bir hücredeki formül üzerinde değişiklik yapmak için, bu hücre

           üzerinde iken klavyeden F2 tuşunu kullanabiliriz.

      e.  Formüllerde matematiksel işlemler yaptırabileceğimiz gibi, karşılaştırma işlemleri gibi

           mantıksal işlemler de yaptırabiliriz.(50 büyükse geçti, küçükse kaldı yaz gibi)

87. Aşağıdakilerden hangisi A3 hücresi ile B24 hücresini toplayan doğru formüldür?

      a.  =Topla(A3:B24)                                 b.  =TOPLA(A3:B24)

      c.  =TOPLA(A3;B24)                             d.  =Topla(A24;B3)

      e.  TOPLA(A3;B24)

88. Aşağıdakilerden hangisi A5 hücresi ile A22 hücresi arasında yer alan verileri toplayan

      doğru formüldür?

      a.  =Topla(A5;A22)                                 b.  =TOPLA(A5;A22)

      c.  =TOPLA(A5;A22)                             d.  =Topla(A5:A22)

      e.  TOPLA  A5;A22

89. Aşağıdaki formüllerden hangisi yanlıştır?

      a.  =10+A4+B2                                       b.  =TOPLA(sayfa3!A!;sayfa2!B!)

      c.  =12*B2                                               d.  =12xC4                                        

      e.  =(b3+d5)/2

90. E5 hücresinde yer alan verinin % 18 KDV sini doğru hesaplayan formül aşağıdakilerden

      hangisidir?

      a.  =E5*18%                                            b.  =E5*%18

      c.  =18%*E5                                            d.  E5*18%    

      e.  ==E5*25%

91. Excel’de formül çubuğunu ekrana hangi menüden getiririz?

      a.  Görünüm         b.  Düzen                    c.  Ekle                       d.  Pencere

92. Çalışma kitabında yer alan sayfa sayısını arttıran seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  Araçlar-Seçenekler-Genel

      b.  Araçlar-Seçenekler-Düzen

      c.  Araçlar-Seçenekler-Kaydet

      d.  Araçlar-Seçenekler-Grafik

93. Varsayılan dosya kayıt yerini değiştiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

      a.  Araçlar-Seçenekler-Genel

      b.  Araçlar-Seçenekler-Düzen

      c.  Araçlar-Seçenekler-Kaydet

      d.  Araçlar-Seçenekler-Grafik

94. Bir Excel çalışma sayfasında kaç satır bulunur?

      a.  255                   b.  256                        c.  65536                     d.  6555

95. Bir Excel çalışma sayfasında kaç sütun bulunur?

      a.  255                   b.  256                        c.  65536                     d.  6555

 

96. Aşağıdakilerden hangisi tanımlı bir yazıcıyı aktif hâle getirmek için yapılacak işlemdir?

      a.  Başlat-Ayarlar-Yazıcılar-Yazıcı ekle

      b.  Başlat-Ayarlar-Yazıcılar Dosya-Özellikler

      c.  Başlat-Ayarlar-Yazıcı Seçilir-Varsayılan olarak ata

      d.  Başlat-Ayarlar-Yazıcılar-Yazıcı Seçilir

97. Windows gezgininde klasörler bölümünde yer alan (+) işaretinin anlamı nedir?

      a.  Gizli Dizin                                          b.  Dizin içi Boş

      c.  Dizine bağlı alt dizinler var                 d.  Dizin silinemez

98. Çarpma işleminde en fazla kaç hücre üzerinde işlem yapılabilir?

      a.  8                       b.  12                          c.  30                           d.  55

http://www.bilgisayardershanesi.com/isletmenlik-sorulari/excel-isletmenlik-sorulari.html adresinden alıntıdır.

 

Okunma 50178 defa Son Düzenlenme Perşembe, 16 Mart 2017 07:52