Perşembe, 26 Nisan 2012 19:55

C# Radiobutton Kullanımı

Yazan
Öğeyi Oyla
(5 oy)

Bu dökümanda radiobutton kullanımını anlatan basit bir uygulama yapacağız.Aslında temel olarak radiobutton ve checkbox aynı mantıkla çalışmaktadır.Aşağıdaki kodlarda elimden geldiğince açıklamaya çalıştım.Kodlama bölümüne geçmeden önce resimdeki gibi bir tasarım oluşturun.Tasarımda kullandıklarım;

-3 Etiket(Label)

-3 Metin Kutusu(Textbox)

-3 Radiobutton

Ve son olarakta bir GroupboxpublicpartialclassForm1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

string ad; //Buraya 4 adet değişken tanımlıyoruz.

string soyad;

int dogumtarihi;

string medenihal;

privatevoid Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

 

}

 

privatevoid btngoster_Click(object sender, EventArgs e)

{

ad = txtad.Text; // Ad ve soyad bilgilerini metin kutusuna girilen değerinde alıyoruz.

soyad = txtsad.Text;

dogumtarihi = Convert.ToInt32(txtdt.Text); //doğum tarihine dönüşüm uyguluyoruz.

if (rbbekar.Checked == true) // burda yaptığımız eğer rbbekar seçili ise şekildeki gibi belirtip if bloğunun içine giriyor ve o satırı işletiyor.

{

medenihal = "Bekar";

}

elseif (rbevli.Checked == true) // İf-Else yapısından hatırlayacağımız üzere birinci doğru değilse else if içine girip o satırı işletiyor.

{

medenihal = "Evli";

 

}

else { medenihal = "Dul"; } // Eğer bütün varsayımlar yanlışsa,else içindeki yapıyı işletiyor

 

//Son olarak aşağıdaki gibi bir mesaj kutusuyla elde ettiğimiz verileri kullanıcıya gösteriyoruz.

MessageBox.Show("Adı:" + ad + " \nSoyadı:" + soyad + "\nDoğum Tarihi:" + dogumtarihi.ToString() + "\nMedeni Hali:" + medenihal);

 

}


Burak Gökberk ÖZÇİÇEK

Okunma 10253 defa Son Düzenlenme Cuma, 27 Nisan 2012 08:03