Cuma, 23 Mart 2012 08:35

C# Değişkenler , Operatörler, Karşılaştırma Operatörleri, String Operatörler, Tarih Zaman,Karakterler, Karakter Dizileri, Sabit Değişkenler

Yazan
Öğeyi Oyla
(15 oy)

Değişkenler bir programlama dilinde temel verileri saklamak ve bu verileri sonradan kullanmak için kullanılan bellek bölgeleridir.

 Değiskenlerin Özellikleri;

 • Değiskenin tipi tanımlanmalıdır.
 • Bir değerleri olmalıdır.
 • Tanımlama yaparken büyük-küçük harf ayrımı vardır
 • Değisken adları rakamla baslayamaz, program tarafından saklanmıs kelimeler kullanılamaz.
 • Özel karakter içermez örneğin /,*,-,+
 • Bosluk olmamalıdır,
 • Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Sğüöçı gibi…
 • Özel sözcükler (dilin komutları vb.) kullanılmaz.

 Değisken adında kullanılmayacak kelimeler…

 Değişken adında kullanılmayacak kelimeler

   

C#'ta bir değişkende sadece bir tür veri saklayabiliriz. Bu veri türleri şunlardır;

Değişkenler

C#' da değişken şu şekilde tanımlanır;

Değişken tanımlama

 Kod içerisinde de şu şekilde kullanılır:

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
int yas;
yas = 30;
string AdimSoyadim;
AdimSoyadim = "Barıs GÖKÇE";
MessageBox.Show("Adım: " + AdimSoyadim + " " + yas.ToString() + " yasındayım");
}

Not: Int16, Int32, Int64 .Net  veri tipleridir. Visual C# dilindeki karşılıkları short, int, long veri tipleridir.

string yazi = "Veri tipleri örnekleri";

bool b = true;

char karakter = "A";

decimal numeric = -123456789;

double cift = -1. 234E-120;

float tek = 3.32E+100;

byte bayt = 255;

short kisasayi =  -32000;

int tamSayi = 2000000000;

long uzunSayi = -123456789123456789;

Büyük veri tiplerinden küçük veritiplerine dönüşüm sırasında, değer kayıpları meydana gelebilir. Örneğin float tipinden short tipine yapılacak bir dönüşümde virgülden sonraki sayılar kaybedilecektir.

float virgullu = 1.12;

short kisasayi = (float) virgullu;

//kisasayi değişkeninin son değeri 1 olur.

 OPERATÖRLER

Aritmetik Operatörler

 • Çarpma *, Bölme /, Toplama +, Çıkarma -
 • Üs Alma ^, Mod Alma (Mod) 

Karşılaştırma Operatörleri

 • Küçük <, Küçük Eşit =<, Büyük >
 • Büyük Eşit =>, Eşit =, Eşit Değil <>

String Operatörler

 • &, Split, ToCharArray, Insert, Remove

ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER

Bu operatörler aritmetik işlemlerinde, sayılarla veya sayı tutan ifadelerle kullanılır.

 • Çarpma

int sayi = 100;

sayi = 200 * 2;

 • Bölme

double bolum;

bolum = sayi / 23;

 • Çıkarma

int sonuc = bolum - 100;

 • Toplama

int toplam;

toplam += sonuc; // Bu ifade , "toplam = toplam + sonuc" ile aynı anlama gelir.

Aritmetik operatörleri, eşittir ifadesi ile beraber kullanılırsa, işlem değişkenin kendisi ile yapılır.

Örnek:

int m = 5;

int n = 4;

m = m + n; ya da m+=n; // m=9 dur.

Yani her iki işlemin sonucunda da m=9 değerini alırken n'nin değeri değişmez.

 • Mod Alma

int kalan = toplam %42;

//Sonuç, toplam değişkenindeki değerin 42 ile bölümünden kalan sayıdır.

Tekli Arttırma - Azaltma İşlemleri

++ değiskeni 1 er arttırma operatörü
int i;
i++; // i = i + 1; demektir.

-- değiskeni 1 er azaltma operatörü

int i;
i --; // i = i - 1; demektir.

Değiskenin önünde veya arkasınd olmasına göre farklı sonuçlar verir.Yani “i++” ile “++i” aynı değildir. 

 1 er Arttırma ve Eksiltme

 • ++i i'yi 1 arttırır ve ++i'yi kullanan ifadeye yeni değeri getirir.
 • i++ i'nin o andaki değeri kullanılır ve kullanıldıktan sonra değeri bir arttırılır.
 • --i i'yi bir azaltır ve azaltılan değer --i'yi kullanan ifadeye yeni eksi değeri getirir.
 • i-- i'nin mevcut değeri kullanılır sonra i bir azaltılır.

 Örnek; 

 

Karşılaştırma Operatörleri

Bu operatörler veri tiplerini birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılır. Bu operatörler ile yapılan işlemlerin sonucunda true ya da false değeri döner. Karşılaştırma operatörleri yalnızca sayı tipleri üzerinde yapılmaz.

 double sayi = 1.5 ;    float sayi2 = 1.3 ; 

Küçük              sayi2 < sayi          //Sonuç:True

Küçük Eşit       sayi2 <= sayi        //Sonuç: True 

Büyük              sayi2 > sayi          // Sonuç: False   

Büyük Eşit       sayi2 >= sayi       // Sonuç: False  

Eşit                  sayi2 == sayi       // Sonuç: False  

Eşit Değil         sayi2 !=sayi         //Sonuç: True     

  

HESAP SIRASI

 • C# dilinde (ya da diğer dillerde) bazı operatörlerin hesap öncelikleri vardır.

Csharp da hesap öncelik sırası

STRİNG OPERATÖRLERİ

String tipleri üzerinde gerçekleştirilen işlemler için tanımlı operatörlerdir.

 • String tipindeki değişkenleri birbirine bağlama "+" operatörü ile gerçekleşir.

string isim, soyad;

string IsimSoyad = isim + " " + soyad ;

 • Split

Belirtilen ayraca göre yazıyı böler, çıkan sonuç String dizisinde tutulur. Ayraç karakterleri sonuç dizisinde yer almaz.

Karakterler

 • char 1 byte 0-256       'a' 'z' 'A' 'Z' '?' '@' '0' '9'
 • Özel karakterler “\” isareti basta konularak gösterilir.

'\n' : alt satıra geç karakteri
'\t' : sekiz karakter sonraya atla
'\'' : tek tırnak
'\\' : \ isareti (ters bölü)

Karakter Dizileri

 •  Karakter dizileri (string) arka arkaya gelen karakterlerden olusmustur. 

 • İfadenin sonlandırılmasında ‘\n’ karakteri kullanılır.
   Örnek :
  “” Bos değer
  string a = “Merhaba \n C# \n Programına Hosgeldiniz ”;
  Verbatim strings
  string ad = @“2.5” disket”;

 

 

 

 • String içerisinde arama (string.IndexOf("");)

         Tarih Zaman (DateTime)

 • Tarih islemlerinde C# dili için özel “DateTime” sınıfı kullanılmaktadır.
 • DateTime sınıfı “yıl,ay,gün,saat,saniye,milisaniye ” bilgilerini tutabilir.

 

          Sabit Değiskenler (Constant)

 • Sabit değiskenlere atanan değerler asla değistirilemezler.
 • Normal değisken gibi tip tanımlanır.
 • İslemlerde kullanılır ama atama yapılamaz.
 • Tanımlama yapılırken “const” ifadesi basa konularak tanımlama yapılır.
 • Değerleri tanımlanırken belirlenir, sonradan değistirilemez.

           const int ilplaka = 34;

Okunma 25519 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 02 Nisan 2012 05:53

Benzer Öğeler (etikete göre)