Dr. Barış Gökçe

Dr. Barış Gökçe

Pazartesi, 22 Nisan 2013 14:21

JAVA Metot kullanımı-1

Bu video dersinde JAVA programlama dilinde metotlar anlatılmaktadır. Java'da metotlar diğer programlama dillerindeki fonksiyonların karşılığıdır. Metotlar değer döndüren ve değer döndürmeyen metotlar diye ikiye ayrılmaktadır. Her iki metot türü de  değer alan ve değer almayan olarak ikiye ayrılmaktadır.  Java'da metotlar ile ilgili  ders notlarını Ders Notları bölümünde bulabilirsiniz bu kısımda sadece görsel eğitim videoları verilmektedir. 

Pazartesi, 22 Nisan 2013 14:12

JAVA Tür (Tip) Dönüşümleri

Bu video dersinde JAVA programlama dilinde tür/tip dönüşümleri (type conversion) anlatılmaktadır. Java'da tür dönüşümleri  ders notlarını Ders Notları bölümünde bulabilirsiniz bu kısımda sadece görsel eğitim videoları verilmektedir. 

Pazartesi, 22 Nisan 2013 14:08

JAVA Matematiksel Fonksiyonlar

Bu video dersinde JAVA programlama dilinde matematiksel fonksiyonlar anlatılmaktadır. Java'da matematiksel fonksiyonların ders notlarını Ders Notları bölümünde bulabilirsiniz bu kısımda sadece görsel eğitim videoları verilmektedir. 

JAVA programlama dilinde hata yakalama (try-catch) adı verilen istisna yönetimi (exceptions) anlatılmaktadır. Hata yakalamanın ders notlarını ders notları bölününden bulabilirsiniz bu kısımda sadece görsel eğitim videoları verilmektedir. 

Geriye değer döndüren fonksiyonlar ile üç sayının en büyüğünü bulma

 

 

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)        

{              int x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);    
               int y = Convert.ToInt32(textBox2.Text);            
               int z = Convert.ToInt32(textBox3.Text);

            label1.Text = "Sayıların en büyüğü" + enbuyuk(x, y, z);         }

      int  enbuyuk(int a, int b, int c)       
  {             int enb;
                if (a > b)                 enb = a;         
               else  
               enb = b;         
               if (enb < c)             enb = c;           
           return enb;                   
  }

 

 

Perşembe, 11 Nisan 2013 14:06

PHP Dilbilgisi

Her programlama dilinde ve hatta insan dilinde olduğu gibi PHP'de de yazım kuralları vardır. Bu bir dilin olmazsa olmaz koşuludur.
1- Her komut ifadesinin bitimine ";" (Noktalı virgül) konulmalıdır.
2- PHP'de Büyük harf-Küçük harf ayrımı vardır. Bu ayrım Değişkenler için geçerlidir.
3- $ işareti ile başlayan ifadeler değişken olarak işlem görür.
4- Karaktersel değerler " " işaretleri arasına yazılır.

Açıklama Satırları

Açıklama satırları program işleyişi sırasında dikkate alınmayan, programın daha sonra okunurken anlamayı kolaylaştırmak için eklenen satırlardır. Özellikle karmaşık algoritmaya sahip programlarda şarttır.
Açıklama satırlarında PHP kodları kullansanız bile bu kodlar yorumlanmayacaktır.
// ile bir satır içinde, /*   */ ile birden çok satır içinde açıklama yapılabilir.

CODE
<?
 $isim = ?Dursun?;
echo "İsminiz. : ";       // Ekrana "İsminiz" kelimesi yazılıyor.  
Echo $isim;                //Ekrana $isim değişkenin içeriği yazılıyor.
?>
Burada "//" dan sonraki ifadeler PHP tarafından dikkate alınmazlar.
CODE
<?  $isim = "Dursun";  
echo "İsminiz. : "; // Ekrana "İsminiz" 
                               kelimesi yazılıyor.  
Echo $isim;  //Ekrana $isim değişkenin içeriği yazılıyor.
?>
Bu tip bir kullanım yanlıştır. Çünkü "//" tek satır için işlem görür.
CODE
<?  
$isim = "Dursun";
 echo "İsminiz. : "; /* Ekrana "İsminiz" kelimesi   
                               yazılıyor. */  
Echo $isim;  //Ekrana $isim değişkenin içeriği yazılıyor. ;
/* Bu programdaki amaç  
açıklama satırlarının kullanımını öğretmektir.  
Açıklama satırları;  
ÖZELLİKLE KARMAŞIK algoritmaya sahip programlar için şarttır.
*/
?>
Burada görüldüğü üzere /* */ arasındaki tüm ifadeler açıklama satırı olarak yorumlanacaktır. /* ile bir açıklamaya başlamışsanız mutlak suretle */ ile kapatınız. Bu işaretler arasına yazdığınız satırlarda PHP komutlarının olması bir anlam ifade etmez.
CODE
<?  $isim = "Dursun";
 //echo "İsminiz. : "; // Ekrana "İsminiz" kelimesi yazılıyor.
 /* Echo $isim;  
  //Ekrana $isim değişkenin içeriği yazılıyor.
*/
?>
Burada işleyecek tek komut "$isim = "Dursun";" atama işlemidir.
 
Perşembe, 11 Nisan 2013 13:53

PHP Nedir?

Php sunucu taraflı çalışan bir script dilidir. Bir PHP dosyası web tarayıcı ile çağırıldığında bu dosya sunucuda çalışır ve ürettiği sonucu kendisini çağıran istemciye iletilir.
Bunu şu şekilde daha iyi anlatabiliriz.
Bir online satış yapan siteye bağlandığınızı varsayalım. Bu siteye girdiğinizde bir PHP doyası çalışıyor. Ilk çalışan dosya aksi belirtilmedikçe "index.php"dir. Bu dosya çalıştığında içindeki php kodlarını sunucu yorumlar ve o komutların yapması gerekenleri yapar. Ve geriye bir HTML dökümanı gönderir.

CODE
<?  echo "online alışveriş sitesi"; ?>
index.php dosyasının içeriği bu olsun. Biz bu dosyayı çağırdığımızda sunucu bu dosyayı yorumlayacak ve bunu html kodu haline getirip istemciye geri gönderecek. Bu kodun HTML şekli;
CODE
online alışveriş sitesi

şeklinde olacaktır. Ve siz istemci bilgisayarda bu sitenin kodlarını incelemek istediğinizde göreceğiniz kod budur?
Yani anlayacağınız gibi; bir php sitesine girdiğinizde php sunucuda çalışır ve size HTML kodları gönderir. Siz PHP kodlarını göremezsiniz? Bu, sitelerin güvenliğini de sağlamış olur?
PHP, HTML içine rahat gömülebilen bir dil. Örneğin yukarıdaki işlemi HTML ile ve PHP ile tekrar yazalım?
CODE
<html> <body>  online alışveriş sitesi </body> </html>
Bu kodla yukarıdaki kod aynı işlemi yapar. Yani ekrana (sayfaya) ?online alışveriş sitesi? yazar. Bunu HTML içine gömülmiş bir PHP olarak yazalım.
CODE
<html> <body> <?  Echo "online alışveriş sitesi"; ?> </body> </html>
Görüldüğü gibi HTML içine rahat bir şekilde PHP kodlarımızı yazdık. Bunun değişik bir yolu da var.
CODE
<html> <?  Echo "online alışveriş sitesi"; ?> <body> </body> </html>
Burada da PHP kodu <body> den önce yazılmış.
CODE
<?  Echo "online alışveriş sitesi"; ?>
<html> <body> </body> </html>
Burada ise tamamen üstünde.
CODE
<html> <body> </body> </html> <?  Echo "online alışveriş sitesi"; ?>
Burada ise tamamen altında.
Yani dikkat edilecek olursa <? -- ?> etiketi arasında olduğu sürece nereye yazılırsa yazılsın PHP olarak çalışacaktır. Nereye yazdığınızın ise kullanımınıza göre önemi var.  Bu önem, işlem sırasıdır. Yani eğer PHP kodun içerisinde daha önce var olması gereken bir değişken kullanıyorsanız PHP kodunu o değişkenin değer almasından sonraya koymalısınız.
Veya önce PHP ile veritabanından bir değer alıp sonra bu değeri HTML ile ekrana yazdıracaksanız bu durumda da PHP kodu yazdırma alanından önce olmalıdır. Bu tipik bir programlama mantığıdır.
 
Çarşamba, 10 Nisan 2013 18:34

Java Uygulama Vize Sınav Sorusu B Grubu

JAVA programlama dersi için sorulan vize sınav soruları ve cevapları aşağıda verilmiştir. B grubunun soruları ve cevaplarını görebilirsiniz.

SORU 1:  Klavyeden girilen üç tamsayıyı okuyup ilk ikisinin  toplamını  üçüncüsüne  bölen  ve  sonucu  mesaj kutusunda gösteren  JAVA programı  yazınız

SORU 2:  Klavyeden bilgi olarak bir ay adı (örneğin “Ocak”)  girildiğinde; o ayın ait olduğu mevsimi veren JAVA programını yazın.

SORU 3:  Klavyeden bir piramidin bir taban kenarı ve yüksekliğinin girilmesi ile HacminiYanal AlanıToplam alanı hesaplayan JAVA programını yazınız.

Java Koni hesabı denklemJava Koni hesabı

SORU 4:  80 elemanlı bir dizi değişken tanımlayın ve bu dizi değişkene ye 200-400 arasında rastgele sayılar üreterek aktarın;

a) Bu sayıları yan yana yazdıran

b) Tek olanların adedini ve toplamını bulan

c) Çift olanların karelerinin toplamını bulan

d) Tek olanların toplamının karekökünü alan ve ekrana yazdıran JAVA programını yazın

 

Cevapları görmek için başlığa tıklayın

Çarşamba, 10 Nisan 2013 18:12

Java Uygulama Vize Sınav Sorusu A Grubu

JAVA programlama dersi için sorulan vize sınav soruları ve cevapları aşağıda verilmiştir. Soruları ve cevaplarını görebilirsiniz.

SORU 1:  Klavyeden girilen dört kesirli sayıyı okuyup ilk ikisinin çarpımını dördüncüsüne bölen ve üçüncüsüne ekleyen ve sonucu mesaj kutusunda gösteren JAVA programı yazınız.

SORU 2:  Klavyeden haftanın günü girildiğinde haftanın kaçıncı günü olduğu ekrana yazdıran JAVA programını yazın.

SORU 3:  Klavyeden bir koninin bir taban yarıçapı ve yüksekliğinin girilmesi ile HacminiYanal AlanıToplam alanı hesaplayan ve ekrana yazdıran JAVA programını yazınız.

JAVA Koni Alan ve Hacim HesaplamaKoni Java Hacim ve Alan hesaplama için Denklem

SORU 4:  100 elemanlı bir dizi değişken tanımlayın ve bu dizi değişkene ye 100-300 arasında rastgele sayılar üreterek aktarın,

a) Bu sayıları yan yana yazdıran

b) 200'den büyük sayıların adedini bulan

c) 200'den küçük sayıların ortalamasını bulan

d) Çift sayıların adedini bulan ve ekrana yazdıran JAVA programını yazın

Cevapları görmek için başlığa tıklayın

Java klavyeden  girilen 10 adet sayıyı bir dizi değişkene alan daha sonra bu sayıları sırası ile yazdıran, toplamını, minimum ve maksimum değerini, ortalamasını ve ortalamaya en yakın sayıyı bulan, sonra girilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayan programı yazın