Dr. Barış Gökçe

Dr. Barış Gökçe

Salı, 21 Mayıs 2013 08:45

JAVA Swing Form Uygulamaları-6

Java swing windows form uygulaması dersinde Java ile ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin köklerini bulan bir program tasarımından ve kodlarından bahsediyoruz..

Salı, 21 Mayıs 2013 08:32

JAVA Swing Form Uygulamaları-5

Java swing windows Form uygulaması dersinde Java ile combobox kullanımı ve basit bir faiz hesabı uygulama tasarımı ve kodlarından bahsediyoruz.

 

Salı, 21 Mayıs 2013 08:22

JAVA Swing Form Uygulamaları-4

Bu dersimizde  sizlere görsel bir uygulama olan Radio düğmesi kontrollerini  ve kontrol kutusu örneği ile ilgili bir uygulama tasarımından bahsediyoruz.

Salı, 14 Mayıs 2013 20:32

Proje Yönetimi

Mühendislikegitimi.com sitesinde proje yönetimi ödevi için proje formu muhendislikegitimi.com sitesine eklenmiştir.  Her bir grup sosyal yada teknik proje tipinden birini seçmek zorundadır ve bunu mutlaka belirtmelidir. Proje başvuru dosyalarını siteden indirin, projenin tipini, başlığını ve süresi belirleyerek başvuru formunu doldurun.  Projenin iş zaman eylem planı ve kaynak gösterimi MS Project programında yapılmalıdır. Yani proje oluşturulurken hem proje başvuru formu doldurulmalı hem de MS Project programı ile iş paketleri ve iş zaman grafiği ile kaynak tanımlaması yapılmalıdır.  Verilen proje ödevlerinin sunumları sınıfta yapılmayacaktır.

Pazartesi, 13 Mayıs 2013 07:09

JAVA Swing ile Windows Form Uygulaması 3

JAVA Swing ile windows form uygulaması dersinde Java ile Beden Kitle indeksi hesabının tasarımından ve kodlarından bahsediyoruz. 

Pazartesi, 13 Mayıs 2013 07:05

JAVA Swing ile Windows Form Uygulaması 2

JAVA Swing ile windows form uygulaması dersinde Swing bileşenin metin kutusu ve Buton nesnelerinin özelliklerinden bahsediyoruz. Swing'in temel nesne yapısını anlamak için önemli bir ders. 

Pazartesi, 13 Mayıs 2013 06:58

JAVA Swing ile Windows Form Uygulamasi 1

JAVA Swing ile windows form uygulaması dersinde Swing bileşenin form yapısını, ilk programın çalıştırılmasını, kod ve tasarım ekranları arasındaki geçisi ve temel  nesnelerinin özelliklerinden bahsediyoruz. Swing'i anlamak için önemli bir ders. 

Pazartesi, 29 Nisan 2013 15:50

Java hata Yakalama (Try-Catch)

İSTİSNA YÖNETİMİ (EXCEPTION)  

•İstisnalar, programımızın çalışma zamanında yani program çalışırken kullanıcı kaynaklı yanış veri tipi girme gibi daha birçok şekilde ortaya çıkan olağan dışı durumlardır. •Programcılık dilinde "programın kırılması" ile adlandırılan olaylarda aslında bir istisnanın meydana geldiğini göstermektedir. Örneğin bir sayının sıfıra bölünmesi gibi

Exception in thread «main» java.lang.ArithmeticException: / by zero at Donusum1.main(Donusum1.java:14)

•Başka bir istisna örneği ise uyumsuz tipler arasında değer aktarımı gerçekleştirmeye çalışmaktır. Bir programcı olarak kod üzerinde her ne kadar detaylı çalışma yapsakta kullanıcı faktörü göz önüne alındığında çalışma zamanı hatalarının ( Runtime Error ) ortaya çıkması olasıdır.   

Pazartesi, 29 Nisan 2013 15:40

Java Matematiksel İşlemler

•Basit matematiksel operatörler (Çarpma, çıkarma, bölme, toplama ve Mod alma) normal olarak -,+,%,* ,/ gibi semboller kullanılarak yapılmaktadır.

•Ancak Belirli matematiksel işlemleri yapmak için system alanında math sınıfını kullanılır.

•Math Sınıfı için herhangi bir kütüphane tanımlamasına gerek yoktur.

•Math sınıfı altındaki metotlar ve özellikleri şunlardır.   

Bu video dersinde JAVA programlama dilinde metotların aşırı yüklenmesi (overloading) anlatılmaktadır.  Metotların aşırı yüklenmesi metotların birden fazla versiyonlarının çıkarılması anlamına gelmektedir. Java'da metotların aşırı yüklenmesi  ile ilgili  ders notlarını Ders Notları bölümünde bulabilirsiniz bu kısımda sadece görsel eğitim videoları verilmektedir.